Dziękujemy za zainteresowanie naszą stroną internetową. Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Przestrzegamy ustawowych przepisów dotyczących ochrony i bezpieczeństwa danych.

 

Podlegamy w szczególności przepisom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (DSGVO), federalnej ustawy o ochronie danych w wersji obowiązującej od 25.05.2018 (BDSG) oraz ustawy o telemediach (TMG). W związku z tym jesteśmy uprawnieni w szczególności do gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych w zakresie niezbędnym do umożliwienia Państwu korzystania z naszej strony internetowej pod adresem. www.justspices.pl , w tym wszystkich usług i funkcji na niej zawartych.

 

Poniżej znajdziesz informacje o tym, jakie dane osobowe zbieramy, gdy korzystasz z naszej strony internetowej oraz usług i funkcji na niej zawartych, a także w jaki sposób je wykorzystujemy i do jakich celów.

 

I. Nazwisko i adres osoby odpowiedzialnej

Administratorem danych w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych oraz innych krajowych przepisów o ochronie danych osobowych państw członkowskich, jak również innych przepisów o ochronie danych osobowych jest:

 

Just Spices GmbH

Schiessstr. 44 a

40549 Düsseldorf

Niemcy

Tel.: +49-211 97 53 23 20

E-Mail:contact@justspices.com

Strona internetowa: https://www.justspices.pl

 

II. Nazwisko i adres inspektora ochrony danych

Inspektorem ochrony danych u administratora jest:

Johannes Schwiegk

180° Data Protection Ltd.

Hansaallee 321

D-40549 Düsseldorf

E-mail: datenschutz@180-datenschutz.de

Strona internetowa: https://www.180-datenschutz.de/ 

 

III. Ogólne informacje na temat przetwarzania danych

1. zakres przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe naszych użytkowników tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do zapewnienia funkcjonalnej strony internetowej oraz naszych treści i usług. Przetwarzanie danych osobowych naszych użytkowników odbywa się z reguły wyłącznie za zgodą użytkownika. Wyjątek stanowią przypadki, w których uzyskanie uprzedniej zgody nie jest możliwe z przyczyn faktycznych, a przetwarzanie danych jest dopuszczalne na podstawie przepisów prawa.

 

2. podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

O ile uzyskamy zgodę osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych osobowych, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (GDPR).

W przypadku przetwarzania danych osobowych, które jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jako podstawa prawna służy art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO. Dotyczy to również operacji przetwarzania, które są niezbędne do realizacji działań przedumownych.

O ile przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega nasza firma, art. 6 para. 1 lit. c) DSGVO służy jako podstawa prawna.

W przypadku, gdy żywotne interesy podmiotu danych lub innej osoby fizycznej powodują konieczność przetwarzania danych osobowych, art. 6 (1 d) DSGVO stanowi podstawę prawną. 6 (1) d) DSGVO służy jako podstawa prawna.

Jeśli przetwarzanie danych jest konieczne do ochrony uzasadnionego interesu naszej firmy lub osoby trzeciej i jeśli interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają nad tym pierwszym interesem, art. 6 (1) a) DSGVO służy jako podstawa prawna do przetwarzania.

 

3. usuwanie danych i okres przechowywania

Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, są usuwane lub blokowane, gdy tylko ustaje cel przechowywania. Przechowywanie może mieć miejsce również wtedy, gdy zostało to przewidziane przez ustawodawcę europejskiego lub krajowego w rozporządzeniach unijnych, ustawach lub innych przepisach, którym podlega administrator. Dane zostaną zablokowane lub usunięte również wtedy, gdy upłynie okres przechowywania danych przewidziany przez wyżej wymienione normy, chyba że istnieje potrzeba dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub wykonania umowy.

 

IV. Udostępnianie strony internetowej i tworzenie plików logowania

 

1. opis i zakres przetwarzania danych

Przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej, nasz system automatycznie zbiera dane i informacje z systemu komputerowego komputera wywołującego.

Gromadzone są następujące dane:

 

 • Adres IP 
 • Data i godzina złożenia wniosku 
 • Różnica strefy czasowej w stosunku do Greenwich Mean Time (GMT) 
 • Treść wniosku (konkretna strona) 
 • Kod statusu dostępu/HTTP 
 • Ilość danych przekazywanych w każdym przypadku 
 • Strona internetowa, z której pochodzi żądanie 
 • Strona internetowa, która została wywołana przez użytkownika za pośrednictwem naszej strony internetowej 
 • Przeglądarka 
 • System operacyjny i jego interfejs 
 • Język i wersja oprogramowania przeglądarki 

 

Nie możemy przyporządkować tych danych do konkretnych osób. Nie łączymy tych danych z innymi źródłami danych.

Podstawą prawną dla tymczasowego przechowywania danych jest art. 6 par. 1 lit. a) DSGVO.

 

2) cel przetwarzania danych

Tymczasowe zapisanie adresu IP przez system jest konieczne, aby umożliwić dostarczenie strony internetowej do komputera użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi pozostać zapisany na czas trwania sesji. Przechowywanie odbywa się również w celu zapewnienia funkcjonalności strony internetowej. Ponadto wykorzystujemy te dane do optymalizacji strony internetowej oraz do zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. W tym kontekście nie ma miejsca ocena danych do celów marketingowych.

 

Cele te są również naszym uzasadnionym interesem w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 par. 1 lit. a) DSGVO.

 

3. okres przechowywania

Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku gromadzenia danych w celu udostępnienia strony internetowej, następuje to po zakończeniu danej sesji. Po tym czasie dane są usuwane najpóźniej po siedmiu dniach. Przechowywanie wykraczające poza ten okres jest możliwe. W takim przypadku adresy IP użytkowników są usuwane lub alienowane, tak że przyporządkowanie klienta dzwoniącego nie jest już możliwe.

 

4. możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia

Gromadzenie danych w celu udostępnienia strony internetowej oraz przechowywanie danych w plikach dziennika jest niezbędne do funkcjonowania strony internetowej. W związku z tym nie ma możliwości wniesienia sprzeciwu przez użytkownika.

 

V. Wykorzystanie plików cookie

 

 1. opis i zakres przetwarzania danych

Oprócz wcześniej wymienionych danych, podczas korzystania z tej strony internetowej na Państwa komputerze zapisywane są pliki cookie. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na dysku twardym komputera, przyporządkowane do używanej przez Państwa przeglądarki, za pomocą których przekazywane są nam określone informacje. Cookies nie mogą uruchamiać programów ani przenosić wirusów na Państwa komputer. Służą one do tego, aby strona internetowa jako całość była bardziej przyjazna dla użytkownika i efektywna. Ta strona internetowa używa następujących rodzajów plików cookie, których zakres i funkcjonalność są wyjaśnione poniżej:

 

Przejściowe pliki cookie

 

Trwałe pliki cookie

 

Przejściowe pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Należą do nich w szczególności pliki cookie sesji. Przechowują one tak zwany identyfikator sesji, dzięki któremu różne żądania przeglądarki mogą być przypisane do wspólnej sesji. Pozwala to na rozpoznanie Państwa komputera przy ponownym wejściu na naszą stronę internetową. Pliki cookie sesji są usuwane po wylogowaniu lub zamknięciu przeglądarki.

 

Trwałe pliki cookie są automatycznie usuwane po upływie określonego czasu, który może się różnić w zależności od pliku cookie. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookie w ustawieniach bezpieczeństwa swojej przeglądarki. Możesz skonfigurować ustawienia przeglądarki zgodnie z własnymi preferencjami i na przykład odmówić akceptacji plików cookie innych firm lub wszystkich plików cookie. Zwracamy uwagę, że w takim przypadku mogą Państwo nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Przy wejściu na naszą stronę internetową zostaniesz poinformowany przez baner informacyjny o stosowaniu plików cookie do celów analizy i odesłany do niniejszego oświadczenia o ochronie danych. W tym kontekście znajduje się również wskazówka, w jaki sposób można zapobiec zapisywaniu plików cookie w ustawieniach przeglądarki.

 

Listę naszych plików cookie można znaleźć tutaj:

 

Lista ciasteczek

Plik cookie to niewielki fragment danych (plik tekstowy), który przeglądarka przechowuje na urządzeniu użytkownika, gdy otrzyma od odwiedzanej strony internetowej polecenie "zapamiętania" informacji o użytkowniku, takich jak preferencje językowe lub dane logowania. Te pliki cookie są ustawiane przez nas i nazywane są plikami cookie pierwszej strony. Korzystamy również z plików cookie innych firm, które pochodzą z innej domeny niż odwiedzana przez Ciebie witryna. Używamy tych plików cookie, aby wspierać nasze działania reklamowe i marketingowe. W szczególności, używamy plików cookie i innych technologii śledzących do następujących celów:

Absolutnie niezbędne pliki cookie

Te pliki cookie są niezbędne do funkcjonowania strony internetowej i nie można ich wyłączyć w systemach użytkownika. Zazwyczaj te pliki cookie są ustawiane tylko w odpowiedzi na działania podejmowane przez użytkownika, które odpowiadają żądaniu usługi, takie jak ustawienie preferencji prywatności, logowanie lub wypełnianie formularzy. Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie lub informowała Cię o nich. Jednak w takim przypadku niektóre obszary witryny nie będą działać. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych osobowych.

Pliki cookie dotyczące wydajności

Te pliki cookie umożliwiają nam zliczanie wizyt i źródeł ruchu, dzięki czemu możemy mierzyć i poprawiać wydajność naszej witryny. Pomagają nam odpowiedzieć na pytania, które strony są najpopularniejsze, które najrzadziej odwiedzane, a także w jaki sposób odwiedzający poruszają się po witrynie. Wszystkie informacje zbierane przez te pliki cookie są zagregowane i dlatego są anonimowe. Jeśli nie zezwolisz na te pliki cookie, nie będziemy w stanie dowiedzieć się, kiedy odwiedziłeś naszą stronę.

Funkcjonalne pliki cookie

Dzięki tym plikom cookie strona internetowa może zapewnić zaawansowaną funkcjonalność i personalizację. Mogą one być ustawione przez nas lub przez osoby trzecie, których usług używamy na naszych stronach. Jeśli nie zezwolisz na te pliki cookie, niektóre lub wszystkie z tych usług mogą nie działać prawidłowo.

Pliki cookie do celów marketingowych

Te pliki cookie mogą być ustawione przez naszą stronę internetową przez naszych partnerów reklamowych. Mogą one być wykorzystywane przez te firmy do profilowania Twoich zainteresowań i pokazywania Ci odpowiednich reklam na innych stronach internetowych. Nie przechowują one bezpośrednio danych osobowych, ale opierają się na unikalnej identyfikacji Twojej przeglądarki i urządzenia internetowego. Jeśli nie zezwolisz na korzystanie z tych plików cookie, będziesz otrzymywać mniej ukierunkowanych reklam.

 

 1. podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych za pomocą plików cookies jest art. 6 par. 1 lit. a) DSGVO.

 

 1. cel przetwarzania danych

Celem stosowania technicznie niezbędnych plików cookie jest ułatwienie użytkownikom korzystania z witryn internetowych. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez użycia plików cookie. W tym celu konieczne jest, aby przeglądarka była rozpoznawana nawet po zmianie strony. Dane użytkownika gromadzone przez technicznie niezbędne pliki cookie nie są wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników. Pliki cookie służące do analizy są wykorzystywane w celu poprawy jakości naszej strony internetowej i jej zawartości. Dzięki analitycznym plikom cookie dowiadujemy się, w jaki sposób strona jest wykorzystywana i możemy w ten sposób stale optymalizować naszą ofertę. W tych celach leży również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z Art. 6 par. 1 lit. a) DSGVO.

 

 1. czas przechowywania, możliwość sprzeciwu i usunięcia

Pliki cookie są zapisywane na komputerze użytkownika i przekazywane z niego na naszą stronę. Dlatego również Ty jako użytkownik masz pełną kontrolę nad stosowaniem plików cookies. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej mogą Państwo wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookie. Zapisane już pliki cookie można w każdej chwili usunąć. Może to nastąpić również automatycznie.

 

VI Newsletter

1. opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej istnieje możliwość zapisania się do bezpłatnego newslettera. Podczas rejestracji do newslettera przekazywane są nam dane z maski wprowadzania danych.

Państwa zgodę na otrzymywanie naszego newslettera drogą elektroniczną weryfikujemy za pomocą tzw. procedury double opt-in. Oznacza to, że zanim rozpoczniemy wysyłanie newslettera, najpierw prosimy o aktywne potwierdzenie Państwa zgody na otrzymywanie go drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Państwa w trakcie subskrypcji. Informacje o potwierdzeniu wykorzystujemy w celu udokumentowania i w razie potrzeby udowodnienia Państwa zgody.

Ponadto możemy również bez Państwa zgody przesyłać Państwu nasz biuletyn informacyjny, z zastrzeżeniem szczególnych warunków. W ramach istniejących relacji z klientami możemy zgodnie z prawem reklamować sprzedaż podobnych towarów i usług za pośrednictwem poczty elektronicznej bez uzyskania Państwa zgody. W związku z przetwarzaniem danych w celu wysyłki newslettera żadne dane nie są przekazywane osobom trzecim. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu wysłania newslettera.

 

2. podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych po zapisaniu się do newslettera jest Państwa zgoda zgodnie z Art. 6 par. 1 lit. a) DSGVO. Podstawą prawną do wysyłania newslettera w wyniku sprzedaży towarów lub usług jest § 7 ust. 3 UWG.

 

3. cel przetwarzania danych

Zbieranie adresu e-mail użytkownika służy do dostarczania newslettera. Gromadzenie innych danych osobowych podczas procesu rejestracji służy zapobieganiu niewłaściwemu korzystaniu z usług lub używanego adresu e-mail.

 

4. czas składowania

Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Odpowiednio, adres e-mail użytkownika będzie przechowywany tak długo, jak długo aktywna jest subskrypcja newslettera.

 

5. możliwość sprzeciwu i eliminacji

Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji biuletynu informacyjnego, nie ponosząc przy tym żadnych kosztów poza kosztami przesyłania według cennika. W tym celu w każdym biuletynie znajduje się odpowiedni link.

Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody. Jeśli cofniesz zgodę, usuniemy te dane i nie będziemy już wysyłać Ci newsletterów.

 

VII. rejestracja konta klienta i rejestracja w "Spice-Club

 

1. opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej oferujemy użytkownikom możliwość rejestracji poprzez podanie danych osobowych. Dane te są wprowadzane do maski wprowadzania danych i przekazywane do nas i przechowywane. Dane te nie są przekazywane osobom trzecim.

Rejestracja obejmuje również rejestrację w Spice Club (patrz rozdział "Lojalność"), jak również rejestrację w naszym newsletterze (proces rejestracji znajduje się w rozdziale "Newsletter"). W ramach procesu rejestracji uzyskiwana jest zgoda użytkownika na przetwarzanie tych danych.

Jeśli podczas odwiedzin lub zakupów na naszej stronie są Państwo zalogowani na swoim koncie użytkownika, zbieramy dane użytkowe z naszej strony głównej (odwiedzane podstrony, czas trwania wizyty, koszyk, historia zamówień, dane urządzenia, dane przeglądarki, przybliżona lokalizacja na podstawie Państwa IP, czas wizyty), które wykorzystujemy do personalizacji newslettera. Ponadto zbieramy dane z interakcji z newsletterem (czas otrzymania i potwierdzenie przeczytania).

 

2. podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną do przetwarzania danych jest Państwa zgoda zgodnie z Art. 6 (1) a) DSGVO.

Jeżeli rejestracja służy realizacji umowy, której stroną jest użytkownik lub realizacji działań przedumownych, dodatkową podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 par. 1 lit. b) DSGVO.

 

3. cel przetwarzania danych

Rejestracja umożliwia nam przyznawanie użytkownikom różnych korzyści (np. punktów nagrody w "Spice Club") oraz informowanie ich o naszym asortymencie, jak również o nowościach produktowych, przepisach kulinarnych itp. za pomocą naszego newslettera z informacjami dostosowanymi do ich zainteresowań.

 

4. czas składowania

Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane lub gdy wycofają Państwo swoją zgodę.

Dotyczy to danych zapisanych podczas procesu rejestracji w celu realizacji umowy lub w celu realizacji działań przedumownych, jeżeli dane te nie są już wymagane do realizacji umowy. Również po zawarciu umowy może zaistnieć potrzeba przechowywania danych osobowych partnera umowy w celu wypełnienia zobowiązań umownych lub prawnych.

 

5. możliwość sprzeciwu i eliminacji

Jako użytkownik masz możliwość w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych poprzez anulowanie rejestracji. W każdej chwili mogą Państwo zlecić zmianę zapisanych danych na swój temat. Z otrzymywania naszego newslettera można zrezygnować za pomocą linku rezygnacji, który znajduje się na końcu wiadomości newslettera. Prosimy również zwrócić uwagę na informacje dotyczące ochrony danych osobowych podczas korzystania z naszego sklepu internetowego.

 

VIII. Korzystanie ze sklepu internetowego

 

 1. opis i zakres przetwarzania danych

Jeśli chcą Państwo złożyć zamówienie w naszym sklepie internetowym, do zawarcia umowy niezbędne jest podanie przez Państwa danych osobowych, które są nam potrzebne do realizacji Państwa zamówienia. Informacje obowiązkowe, niezbędne do realizacji umowy są oznaczone oddzielnie, pozostałe informacje są dobrowolne.

 

 1. podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 par. 1 lit. b) DSGVO.

 

 1. cel przetwarzania danych

Podanie tych danych jest konieczne do realizacji Państwa zamówienia. W tym celu możemy przekazać Państwa dane dotyczące płatności do naszego banku macierzystego. Możemy również przetwarzać podane przez Państwa dane w celu informowania Państwa o innych interesujących produktach z naszego portfolio lub w celu przesyłania Państwu e-maili z informacjami technicznymi.

 

4. czas składowania

Zgodnie z prawem handlowym i podatkowym jesteśmy zobowiązani do przechowywania Państwa danych adresowych, danych dotyczących płatności i zamówień przez okres dziesięciu lat. Jednak po upływie kilku lat bez kontaktu handlowego ograniczymy przetwarzanie danych, tzn. Państwa dane będą wykorzystywane wyłącznie do wypełnienia zobowiązań prawnych.

 

5. możliwość sprzeciwu i eliminacji

Jako użytkownik masz w każdej chwili możliwość zmiany zapisanych na Twój temat danych.

Jeżeli dane są niezbędne do realizacji umowy lub do wykonania środków przedumownych, wcześniejsze usunięcie danych jest możliwe tylko wtedy, gdy zobowiązania umowne lub prawne nie uniemożliwiają ich usunięcia.

 

IX. Formularz kontaktowy i kontakt mailowy

 

1. opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy, który można wykorzystać do kontaktu elektronicznego. Jeśli użytkownik skorzysta z tej opcji, dane wprowadzone do maski wprowadzania danych zostaną nam przekazane i zapisane.

Twoje wyjaśnienie dotyczące przetwarzania danych w odniesieniu do niniejszej polityki prywatności jest udokumentowane w ramach procesu składania wniosku.

Alternatywnie można się z nami skontaktować za pośrednictwem podanego adresu e-mail. W tym przypadku zapisane zostaną dane osobowe użytkownika przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W tym kontekście dane są przekazywane naszym podmiotom zajmującym się realizacją zamówień. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do realizacji rozmowy.

 

2. podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną do przetwarzania danych jest Państwa zgoda zgodnie z Art. 6 (1) a) DSGVO.

Jeżeli kontakt mailowy ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 (1) lit. b) DSGVO.

 

3. cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych z maski wprowadzania danych służy nam wyłącznie do opracowania kontaktu. W przypadku kontaktu przez e-mail stanowi to również niezbędny, uzasadniony interes w przetwarzaniu danych.

Pozostałe dane osobowe przetwarzane podczas procesu przesyłania danych służą do zapobiegania nadużyciom w formularzu kontaktowym oraz do zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

 

4. czas składowania

Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku danych osobowych z maski wprowadzania danych w formularzu kontaktowym oraz danych przesłanych pocztą elektroniczną ma to miejsce po zakończeniu odpowiedniej rozmowy z użytkownikiem. Rozmowa jest zakończona, gdy z okoliczności wynika, że dana sprawa została ostatecznie wyjaśniona.

 

5. możliwość sprzeciwu i eliminacji

Użytkownik ma w każdej chwili możliwość odwołania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli użytkownik kontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, może w każdej chwili sprzeciwić się zapisywaniu jego danych osobowych. W takim przypadku rozmowa nie może być kontynuowana.

Wszystkie dane osobowe zapisane w trakcie kontaktu z nami zostaną w tym przypadku usunięte.

 

X. Skorzystanie z oferty kuponów Sovendus

 

 1. opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej zintegrowaliśmy partnera reklamowego, Sovendus GmbH, Hermann-Veit-Str. 6, 76135 Karlsruhe, Niemcy. W tym celu umieszczamy banery voucherowe. Aby umożliwić wybór i treść baneru, który jest specjalnie wyświetlany dla Ciebie, przekazujemy wartość hash Twojego adresu e-mail oraz Twojego adresu IP do Sovendus w pseudonimizowanej i zaszyfrowanej formie. Ponadto, w celach rozliczeniowych, przekazujemy do Sovendus pseudonimizowany numer zamówienia, wartość zamówienia wraz z walutą, identyfikator sesji, kod kuponu oraz znacznik czasu. Jeśli są Państwo zainteresowani ofertą kuponu od Sovendus, jeśli nie ma sprzeciwu reklamowego wobec Państwa adresu e-mail i jeśli klikną Państwo na baner kuponu, który jest wyświetlany tylko w tym przypadku, przekazujemy Państwa tytuł, nazwisko, kod pocztowy, kraj i adres e-mail w zaszyfrowanej formie do Sovendus w celu przygotowania kuponu. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych przez Sovendus znajdą Państwo w polityce prywatności Sovendus pod adresem: www.sovendus.de/datenschutz 

 

 1. podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną do korzystania z ofert kuponów Sovendus jest art. 6 par. 1 p. 1 lit. a) u. b) DSGVO.

 

 1. cel przetwarzania danych

Sovendus jest dostawcą bonów posprzedażowych. Oznacza to, że z jednej strony po dokonaniu zakupu na naszej stronie oferowane są bony do innych sklepów internetowych. Z drugiej strony, nasza oferta bonów jest odpowiednio wyświetlana również w innych sklepach po dokonaniu zakupu. W ten sposób możemy łatwo pozyskać nowych klientów. Sovendus otrzymuje prowizję od każdego zrealizowanego bonu Just Spices (tzw. model CPO). Pseudonimizowana wartość hash adresu e-mail jest wykorzystywana przez Sovendus w celu uwzględnienia ewentualnego sprzeciwu wobec reklamy. Adres IP jest wykorzystywany przez Sovendus wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych.

 

 1. czas składowania

Dane te są usuwane, gdy tylko przestają być potrzebne do celów ewidencyjnych. Adresy IP zebrane przez Sovendus są z reguły anonimizowane po upływie siedmiu dni.

W zależności od okoliczności, prawo handlowe i podatkowe może wymagać od nas przechowywania danych adresowych, danych dotyczących płatności i zamówień przez okres dziesięciu lat. Jednak po kilku latach bez kontaktu handlowego ograniczymy przetwarzanie, tzn. Państwa dane będą wykorzystywane wyłącznie do wypełnienia zobowiązań prawnych.

 

 1. możliwość sprzeciwu i eliminacji

Zanim baner zostanie wyświetlony po dokonaniu zakupu, sprawdzana jest wartość hash adresu e-mail. Dzięki temu baner Sovendus nie zostanie Państwu wyświetlony, jeżeli w innych przypadkach zadeklarowali Państwo, że nie chcą już otrzymywać ofert od Sovendus. Ponadto w każdej chwili mogą Państwo poinformować nas o tym, że nie życzą sobie Państwo otrzymywać ofert od Sovendus. Wówczas wyłączymy tę funkcję.

 

XI. Korzystanie z usługi Google Ads (dawniej Google Adwords)

 

 1. opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej korzystamy z Google Ads Conversion, usługi analizy oglądalności stron internetowych świadczonej przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Dzięki temu możemy zwrócić uwagę na nasze oferty i usługi za pomocą nośników reklamowych (tzw. Google Ads) na zewnętrznych stronach internetowych. Możemy określić skuteczność poszczególnych działań reklamowych w odniesieniu do danych kampanii reklamowych.

Reklamy te są dostarczane przez Google za pośrednictwem tak zwanych "serwerów reklamowych". W tym celu korzystamy z plików cookie serwera reklamowego (pliki cookie, patrz wyżej), które mogą być wykorzystane do pomiaru niektórych parametrów pomiaru sukcesu, takich jak wyświetlanie reklam lub kliknięcia przez użytkowników. Jeśli użytkownik wchodzi na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy Google, Google Ads przechowuje plik cookie na urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki te tracą swoją ważność po 30 dniach i nie służą do identyfikacji użytkownika. Jako wartości analityczne tego pliku cookie są zazwyczaj zapisywane: unikalny identyfikator pliku cookie, liczba wyświetleń reklamy na miejsce (częstotliwość), ostatnie wrażenie (istotne dla konwersji po wyświetleniu) oraz informacje o rezygnacji (oznaczające, że użytkownik nie życzy sobie więcej być adresatem).

Dzięki tym plikom cookie Google może rozpoznać przeglądarkę internetową użytkownika. Jeśli użytkownik odwiedzi określone strony witryny klienta Ads, a plik cookie zapisany na jego komputerze jeszcze nie wygasł, Google i klient mogą rozpoznać, że użytkownik kliknął na reklamę i został przekierowany na tę stronę. Do każdego klienta Ads przypisany jest inny plik cookie. W związku z tym nie ma możliwości śledzenia plików cookie na stronach klientów Ads.

Przekazywanie danych osobowych do USA odbywa się na podstawie tzw. standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej.

Dalsze informacje na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Google pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. 

 

 1. podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną dla korzystania z Google Ads jest Art. 6 par. 1 p. 1 lit. a) DSGVO.

 

 1. cel przetwarzania danych

Korzystając z Google Ads mamy możliwość pokazywania Państwu interesujących reklam, aby uczynić naszą stronę bardziej interesującą dla Państwa oraz aby uzyskać uczciwą kalkulację kosztów reklamy. Dzięki temu możemy jeszcze bardziej rozpropagować i rozpowszechnić informacje o naszej firmie i oferowanych przez nas usługach. Mamy nadzieję, że w ten sposób dotrzemy do większej liczby potencjalnych klientów. W tych celach leży również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z Art. 6 par. 1 lit. a) DSGVO.

 

 1. czas składowania

Ze względu na zastosowane narzędzia marketingowe, Państwa przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Google. Nie mamy wpływu na zakres i dalsze wykorzystanie danych zebranych przez Google poprzez zastosowanie tego narzędzia i dlatego informujemy Państwa zgodnie z naszym stanem wiedzy: Poprzez integrację Ads Conversion, Google otrzymuje informację, że wywołali Państwo odpowiednią część naszej strony internetowej lub kliknęli na reklamę pochodzącą od nas. Jeśli jesteś zarejestrowany w usłudze Google, Google może przypisać wizytę na stronie do Twojego konta. Nawet jeśli nie są Państwo zarejestrowani w Google lub nie zalogowali się, istnieje możliwość, że dostawca poznaje Państwa adres IP i zapisuje go.

 

 1. możliwość sprzeciwu i eliminacji

Możesz zapobiec uczestnictwu w tym procesie śledzenia na kilka sposobów:

 1. a) poprzez odpowiednie ustawienie Państwa przeglądarki internetowej, w szczególności wyłączenie cookies osób trzecich prowadzi do tego, że nie otrzymują Państwo reklam od osób trzecich.

 

 1. b) poprzez zainstalowanie wtyczki udostępnionej przez Google pod następującym linkiem: https://www.google.com/settings/ads/plugin.

 

 1. c) poprzez wyłączenie reklam opartych na zainteresowaniach dostawców, którzy są częścią kampanii samoregulacyjnej "About Ads" poprzez link http://www.aboutads.info/choices, przy czym ustawienie to zostanie usunięte po usunięciu plików cookie.

 

 1. d) dezaktywując ją na stałe w przeglądarce Firefox, Internetexplorer lub Google Chrome pod linkiem http://www.google.com/settings/ads/plugin.

 

 1. e) za pomocą odpowiednich ustawień plików cookie. Zwracamy uwagę, że w takim przypadku mogą Państwo nie być w stanie w pełni korzystać z wszystkich funkcji tej oferty.

 

XII. Analiza stron internetowych za pomocą Google Analytics

 

 1. zakres przetwarzania danych osobowych

Korzystamy z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics zapisuje pliki cookie na komputerze użytkownika (pliki cookie, patrz wyżej) i umożliwia nam analizowanie korzystania z naszej strony internetowej przez użytkownika. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z naszej strony internetowej (w tym adres IP) są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Jednak poprzez aktywację anonimizacji IP (na naszej stronie internetowej Google Analytics został rozszerzony o kod "gat._anonymizeIp();", aby zapewnić anonimowe zbieranie adresów IP), Google skraca wcześniej adres IP użytkownika w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Pełny adres IP jest tylko w wyjątkowych przypadkach przesyłany do serwera Google w USA i tam skracany. Przekazywanie danych osobowych do USA odbywa się na podstawie tzw. standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Informacje te są wykorzystywane przez Google na nasze zlecenie do oceny korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej, do sporządzania dla nas raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej i Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane przepisami prawa lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te informacje na zlecenie Google. Adres IP ustalony przez Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.

 

2. podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną dla korzystania z Google Analytics jest Art. 6 par. 1 p. 1 lit. a) DSGVO.

 

 1. cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników umożliwia nam analizę zachowań surfingowych naszych użytkowników. Poprzez ocenę uzyskanych danych jesteśmy w stanie zebrać informacje na temat korzystania z poszczególnych elementów naszej strony internetowej. Pomaga nam to w ciągłym ulepszaniu naszej strony internetowej i jej przyjazności dla użytkownika. W tych celach leży również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z Art. 6 par. 1 lit. a) DSGVO. Poprzez anonimizację adresu IP interes użytkowników w zakresie ochrony ich danych osobowych jest w wystarczającym stopniu uwzględniany.

 

 1. czas składowania

Dane są usuwane, gdy tylko przestają być potrzebne do naszych celów ewidencyjnych.

 

5. możliwość sprzeciwu i eliminacji

Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu cookies na Państwa komputerze poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki. W takim przypadku może się zdarzyć, że nie będą Państwo mogli korzystać z wszystkich funkcji naszej strony internetowej. Aby zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem przez Państwa z naszej strony internetowej (w tym Państwa adresu IP), jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, pod następującym linkiem można pobrać i następnie zainstalować wtyczkę do przeglądarki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Można również zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając na następujący link (link musi być ponownie kliknięty po każdym usunięciu plików cookie). Link ten ustawia plik cookie opt-out, który zapobiega gromadzeniu Państwa danych podczas odwiedzania tych stron w przyszłości:

Dezaktywuj Google Analytics

 

XIII. Korzystanie z systemu przypominania o ratingu przez Trusted Shops i na ich rzecz

 

 1. zakres przetwarzania danych osobowych

Współpracujemy z Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Kolonia, Niemcy, w celu oceny naszych produktów i usług oraz doświadczeń związanych z zakupami internetowymi. Jeśli aktywowali Państwo odpowiednie pole wyboru lub kliknęli na przycisk "Oceń później", przekażemy Państwa adres e-mail do Trusted Shops GmbH w celu przypomnienia o możliwości wystawienia oceny zakupu, tak aby Trusted Shops GmbH przypomniał Państwu e-mailem o możliwości wystawienia oceny.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkownika można znaleźć w polityce prywatności Trusted Shops pod adresem: https://www.trustedshops.de/impressum/. 

 

 1. podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną do korzystania z przypomnienia o ratingu jest art. 6 par. 1 p. 1 lit. a) DSGVO.

 

 1. cel przetwarzania danych

Używamy funkcji oceny do analizy i regularnego ulepszania korzystania z naszego sklepu internetowego. Uzyskane statystyki pozwalają nam udoskonalać naszą ofertę i czynić ją bardziej interesującą dla Ciebie jako użytkownika.

 

 1. czas składowania

Dane te zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Adres e-mail użytkownika będzie zatem przechowywany w tym celu do momentu wystawienia oceny lub odwołania.

 

5. możliwość sprzeciwu i eliminacji

Państwa zgoda, wyrażona poprzez aktywację pola wyboru lub kliknięcie przycisku "Oceń później", może zostać w każdej chwili odwołana poprzez wysłanie wiadomości do nas lub bezpośrednio do Trusted Shops ze skutkiem na przyszłość. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody. W przypadku cofnięcia zgody dane zostaną przez nas usunięte lub skasowane i nie będziemy już wysyłać do Państwa e-maili z przypomnieniami.

 

XIII. Korzystanie z wtyczek Facebooka (przycisk "Lubię to")

 

 1. zakres przetwarzania danych osobowych

Na naszych stronach zintegrowane są wtyczki sieci społecznościowej Facebook, dostawcy Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA lub Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. Wtyczki Facebooka można rozpoznać po logo Facebooka lub przycisku "Lubię to" ("Like") na naszej stronie. Przegląd wtyczek Facebooka można znaleźć tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/ 

Podczas odwiedzania naszych stron, poprzez wtyczkę nawiązywane jest bezpośrednie połączenie pomiędzy przeglądarką a serwerem Facebooka. Facebook otrzymuje w ten sposób informację, że odwiedzili Państwo naszą stronę wraz z Państwa adresem IP. Jeśli klikną Państwo na przycisk "Lubię to" na Facebooku, będąc zalogowanym na swoim koncie na Facebooku, mogą Państwo połączyć zawartość naszych stron na swoim profilu na Facebooku. Dzięki temu Facebook może przyporządkować wizytę na naszych stronach do Państwa konta użytkownika.

Ponadto prowadzimy obecność online, tzw. fan page, na Facebooku, aby móc komunikować się z aktywnymi tam klientami, zainteresowanymi stronami i użytkownikami oraz informować ich o naszych usługach.

Podczas korzystania z Fanpage'a lub wtyczek Twoje dane mogą być przetwarzane poza obszarem Unii Europejskiej. Może to powodować zagrożenia dla Państwa, ponieważ np. może utrudnić dochodzenie Państwa praw. Przekazywanie danych osobowych do USA odbywa się na podstawie tzw. standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej.

 

 1. podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną do korzystania z wtyczek Facebooka jest art. 6 par. 1 p. 1 lit. a) DSGVO.

Jeżeli Facebook poprosi Państwa o zgodę na opisane przetwarzanie danych, podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 par. 1 p. 1 lit. a) DSGVO.

Ponadto, na podstawie umowy o wspólnym przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 26 DSGVO w połączeniu z oświadczeniem złożonym pod tym linkiem . 26 DSGVO w połączeniu z oświadczeniem złożonym pod tym linkiem https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

 

 1. cel przetwarzania danych

Wtyczki do Facebooka ułatwiają udostępnianie treści na platformach społecznościowych.

Jeśli treści zamieszczane są przez użytkowników na Facebooku, docieramy do większej liczby potencjalnych klientów. Dodatkowo może być dla nas możliwa tzw. analiza zasięgu.

Ponadto Facebook zazwyczaj przetwarza dane użytkowników do celów badania rynku i reklamy. Na podstawie zachowań użytkowników i wynikających z nich zainteresowań można na przykład tworzyć profile użytkowania. Profile użytkowania mogą być z kolei wykorzystywane np. do zamieszczania reklam w ramach platform i poza nimi, które przypuszczalnie odpowiadają zainteresowaniom użytkownika. W tym celu na komputerach użytkowników zapisywane są z reguły pliki cookie, w których przechowywane są informacje o sposobie użytkowania i zainteresowaniach użytkowników. Ponadto w profilach użytkowania mogą być również zapisywane dane niezależne od urządzeń używanych przez użytkowników.

 

 1. czas składowania

Zwracamy uwagę na to, że my, jako dostawca stron, nie mamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani ich wykorzystania przez Facebook. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Facebooka pod adresem

https://de-de.facebook.com/policy.php. Jak również specjalnie dla stron: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data 

 

 1. możliwość sprzeciwu i eliminacji

Jeśli nie chcą Państwo, aby Facebook mógł przyporządkować Państwa wizytę na naszych stronach do Państwa konta użytkownika na Facebooku, prosimy o wylogowanie się z konta użytkownika na Facebooku.

Opcja rezygnacji jest dostępna pod adresem: https://www.facebook.com/settings?tab=ads 

 

XIV. Korzystanie z Google Maps

 

 1. zakres przetwarzania danych osobowych

Na tej stronie zintegrowane są mapy z usługi "Google Maps". Dostawcą tej usługi jest Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Przetwarzane dane obejmują w szczególności Państwa adres IP oraz dane dotyczące Państwa lokalizacji, które jednak nie są pobierane bez Państwa zgody (np. poprzez odpowiednie ustawienia Państwa przeglądarki). Dane te mogą być przetwarzane w USA.

 

 1. podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną korzystania z Google Maps jest Art. 6 par. 1 p. 1 lit. a) DSGVO.

 

 1. cel przetwarzania danych

Korzystając z Google Maps, jesteśmy w stanie wizualnie wyświetlić informacje geograficzne i zapewnić Państwu łatwy sposób na znalezienie trasy z dowolnego miejsca do naszej firmy.

 

 1. czas składowania

Pragniemy zaznaczyć, że nie posiadamy konkretnej wiedzy na temat przekazywanych danych oraz ich wykorzystania przez Google. Więcej informacji na temat Google Maps można znaleźć na stronie https://maps.google.com/help/terms_maps.html. Obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych firmy Google można znaleźć pod adresem https://www.google.com/policies/privacy/. 

 

 1. możliwość sprzeciwu i eliminacji

Przetwarzanie danych przez Google można zmienić i wyłączyć pod adresem https://adssettings.google.com/authenticated. 

 

XV. Korzystanie z Google reCAPTCHA

 

 1. zakres przetwarzania danych osobowych

Aby chronić formularze wprowadzania danych na naszej stronie, korzystamy z usługi "reCAPTCHA". Dostawcą tej usługi jest Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zgodnie z naszą wiedzą, adres URL odsyłającego, adres IP, zachowanie odwiedzających stronę internetową, informacje o systemie operacyjnym, przeglądarce i czasie przebywania, pliki cookie, instrukcje wyświetlania i skrypty, zachowanie użytkownika podczas wprowadzania danych i ruchy myszy w obszarze pola wyboru "reCAPTCHA" są przekazywane do "Google". Dane te mogą być przetwarzane w USA.

Google wykorzystuje uzyskane w ten sposób informacje do digitalizacji książek i innych materiałów drukowanych oraz do optymalizacji usług takich jak Google Street View i Google Maps (np. rozpoznawanie numeru domu i nazwy ulicy).

 

 1. podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną do korzystania z Google reCAPTCHA jest Art. 6 par. 1 p. 1 lit. a) DSGVO.

 

 1. cel przetwarzania danych

Używamy tej usługi do ochrony formularzy wprowadzania danych na naszej stronie. Dzięki tej usłudze możliwe jest rozróżnienie, czy dane wejściowe pochodzą od człowieka, czy są nadużywane przez automatyczne przetwarzanie maszyn.

 

 1. czas składowania

Pragniemy zaznaczyć, że nie posiadamy żadnej konkretnej wiedzy na temat przekazywanych danych ani ich wykorzystania przez Google poza wymienionymi danymi. Obowiązująca polityka prywatności firmy Google znajduje się pod adresem https://www.google.com/policies/privacy/. 

 

 1. możliwość sprzeciwu i eliminacji

Adres IP przekazany w ramach "reCAPTCHA" nie jest łączony z innymi danymi Google, chyba że w momencie korzystania z wtyczki "reCAPTCHA" jesteś zalogowany na swoim koncie Google. Jeśli chcesz zapobiec temu przekazywaniu i zapisywaniu danych o Tobie i Twoim zachowaniu na naszej stronie internetowej przez "Google", musisz wylogować się z "Google" przed odwiedzeniem naszej strony lub użyciem wtyczki "reCAPTCHA". Przetwarzanie danych przez Google można zmienić i wyłączyć pod adresem https://adssettings.google.com/authenticated. 

 

XVI. Stosowanie czcionek internetowych Google

 

 1. zakres przetwarzania danych osobowych

Nasza strona korzysta z tzw. czcionek internetowych dostawcy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Podczas wywoływania strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby prawidłowo wyświetlić teksty i czcionki.

W tym celu używana przez Państwa przeglądarka musi połączyć się z serwerami Google. W ten sposób Google uzyskuje wiedzę, że nasza strona została odwiedzona przez Państwa adres IP.

 

 1. podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną do korzystania z Google Web Fonts jest Art. 6 par. 1 p. 1 lit. a) DSGVO.

 

 1. cel przetwarzania danych

Korzystamy z tej usługi w celu jednolitego wyświetlania czcionek oraz w interesie jednolitej i atrakcyjnej prezentacji naszej obecności w Internecie.

 

 1. czas składowania

Zwracamy uwagę na to, że nie posiadamy żadnej konkretnej wiedzy na temat przekazywanych danych lub ich wykorzystania przez Google poza wymienionymi danymi. Dalsze informacje na temat Google Web Fonts można znaleźć pod adresem https://developers.google.com/fonts/faq. Obowiązującą politykę prywatności firmy Google można znaleźć pod adresem https://www.google.com/policies/privacy/. 

 

 1. możliwość sprzeciwu i eliminacji

Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby czcionki nie były ładowane z serwerów Google (np. instalując dodatki do przeglądarki, takie jak NoScript lub Ghostery dla Firefox). Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje Google Web Fonts lub wyłączysz dostęp do serwerów Google, tekst będzie wyświetlany czcionką domyślną systemu. Przetwarzanie danych przez Google można zmienić i wyłączyć pod adresem https://adssettings.google.com/authenticated. 

 

XVI. wykorzystanie Instagrama

 1. zakres przetwarzania danych osobowych

Na naszych stronach zintegrowane są funkcje serwisu Instagram. Funkcje te są oferowane przez Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie w serwisie Instagram, może połączyć zawartość naszych stron ze swoim profilem w serwisie Instagram, klikając przycisk Instagram. Dzięki temu Instagram może powiązać wizytę na naszych stronach z Państwa kontem użytkownika. Zwracamy uwagę, że my, jako dostawca stron, nie mamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani ich wykorzystania przez Instagram.

 

 1. podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną do korzystania z Instagrama jest Art. 6 par. 1 p. 1 lit. a) DSGVO.

 

 1. cel przetwarzania danych

Korzystanie z Instagrama ułatwia dzielenie się treściami.

Jeśli treści zamieszczane są przez użytkowników na Instagramie, docieramy w ten sposób do większej liczby potencjalnych klientów. Ponadto, korzystanie z Instagrama służy nam do dalszej popularyzacji i rozpowszechniania naszej firmy i oferowanych przez nas usług.

 

 1. czas składowania

Pragniemy zaznaczyć, że my, jako dostawca stron, nie mamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez Instagram.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności serwisu Instagram:

instagram.com/about/legal/privacy/

 

 1. możliwość sprzeciwu i eliminacji

Jeśli nie chcesz, aby Instagram mógł powiązać Twoją wizytę na naszych stronach z Twoim kontem użytkownika Instagram, wyloguj się ze swojego konta użytkownika Instagram.

 

XVIII. Stosowanie Xing

 

 1. zakres przetwarzania danych osobowych

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji sieci XING. Dostawcą jest XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy. Przy każdym wywołaniu jednej z naszych stron zawierających funkcje Xing nawiązywane jest połączenie z serwerami Xing. O ile nam wiadomo, w tym procesie nie są zapisywane żadne dane osobowe. W szczególności nie są zapisywane adresy IP ani nie są analizowane zachowania użytkowników. Więcej informacji na temat ochrony danych i przycisku Xing Share można znaleźć w polityce prywatności Xing pod adresem www.xing.com/app/share. 

 

 1. podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną do korzystania z Xing jest Art. 6 par. 1 p. 1 lit. a) DSGVO.

 

 1. cel przetwarzania danych

Korzystanie z Xing ułatwia dzielenie się treściami.

Wykorzystanie Xing służy do rekrutacji nowych pracowników oraz do dalszego rozpowszechniania informacji o naszej firmie i oferowanych przez nas usługach.

 

 1. czas składowania

Zgodnie z naszą wiedzą, podczas łączenia się z serwerami Xing nie są zapisywane żadne dane osobowe. W szczególności nie są zapisywane adresy IP ani nie są analizowane zachowania użytkowników.

 

 1. możliwość sprzeciwu i eliminacji

Opcja sprzeciwu lub usunięcia nie jest wymagana, ponieważ nie dochodzi do przechowywania danych osobowych.

 

XIX Wykorzystanie Pinterest

 

 1. zakres przetwarzania danych osobowych

Funkcje serwisu Pinterest są zintegrowane na naszych stronach. Funkcje te są oferowane przez Pinterest Inc, 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA. Odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osób mieszkających poza Stanami Zjednoczonymi jest Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia.

Przekazywanie danych osobowych do USA odbywa się na podstawie tzw. standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Nie mamy wpływu na rodzaj i zakres danych przetwarzanych przez Pinterest, sposób ich przetwarzania i wykorzystywania ani na przekazywanie tych danych osobom trzecim. Nie posiadamy również skutecznych możliwości kontroli w tym zakresie. Korzystając z Pinterest, Państwa dane osobowe są gromadzone, przekazywane, przechowywane, ujawniane i wykorzystywane przez Pinterest Inc. i tym samym przekazywane do Stanów Zjednoczonych, Irlandii i każdego innego kraju, w którym Pinterest Inc. prowadzi działalność gospodarczą, niezależnie od Państwa miejsca zamieszkania. Pinterest przetwarza z jednej strony Państwa dobrowolnie wprowadzone dane, takie jak imię i nazwisko oraz nazwa użytkownika i adres e-mail.

Z drugiej strony Pinterest ocenia również treści udostępniane przez użytkownika, aby określić, jakie tematy go interesują, przechowuje i przetwarza wiadomości wysyłane przez użytkownika bezpośrednio do innych użytkowników, a także może określić lokalizację użytkownika za pomocą danych GPS, informacji o sieci bezprzewodowej lub adresu IP użytkownika, aby serwować mu reklamy lub inne treści.

 

 1. podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną korzystania z Pinterest jest Art. 6 par. 1 p. 1 lit. a) DSGVO.

 

 1. cel przetwarzania danych

Korzystanie z Pinteresta ułatwia dzielenie się treściami.

Jeśli treści zamieszczane są przez użytkowników na Pinterest, docieramy w ten sposób do większej liczby potencjalnych klientów. Ponadto korzystanie z Pinterest służy nam do dalszej reklamy i rozpowszechniania naszej firmy oraz oferowanych towarów i usług.

 

 1. czas składowania

Pragniemy zaznaczyć, że jako dostawca stron nie mamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani ich wykorzystania przez Pinterest. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Pinterest pod adresem https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

 

 1. możliwość sprzeciwu i eliminacji

Jeśli nie chcesz, aby Pinterest kojarzył Twoją wizytę na naszych stronach z Twoim kontem użytkownika Pinterest, wyloguj się ze swojego konta użytkownika Pinterest.

Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu. Aby skorzystać z tego prawa, należy skontaktować się bezpośrednio z Pinterest. Zalecamy regularne wylogowywanie się po zakończeniu korzystania z Pinterest.

 

XX. Korzystanie z Twittera

 

 1. zakres przetwarzania danych osobowych

Funkcje serwisu Twitter są zintegrowane na naszych stronach. Funkcje te są oferowane przez Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osób mieszkających poza terytorium Stanów Zjednoczonych jest Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Irlandia.

Przekazywanie danych osobowych do USA odbywa się na podstawie tzw. standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Nie mamy wpływu na rodzaj i zakres danych przetwarzanych przez Twittera, sposób ich przetwarzania i wykorzystywania ani na przekazywanie tych danych osobom trzecim. Nie posiadamy również żadnych skutecznych możliwości kontroli w tym zakresie. Poprzez korzystanie z Twittera Państwa dane osobowe będą zbierane, przekazywane, przechowywane, ujawniane i wykorzystywane przez Twitter Inc. i tym samym przekazywane do, przechowywane i wykorzystywane w Stanach Zjednoczonych, Irlandii i każdym innym kraju, w którym Twitter Inc. prowadzi działalność, niezależnie od Państwa kraju zamieszkania. Twitter przetwarza z jednej strony Państwa dobrowolnie wprowadzone dane, takie jak nazwisko i nazwa użytkownika, adres e-mail, numer telefonu lub kontakty z Państwa książki adresowej, kiedy je Państwo przesyłają lub synchronizują.

Z drugiej strony, Twitter ocenia również treści udostępniane przez użytkowników w celu określenia tematów, którymi są zainteresowani, przechowuje i przetwarza poufne wiadomości wysyłane bezpośrednio do innych użytkowników oraz może określić lokalizację użytkownika za pomocą danych GPS, informacji o sieci bezprzewodowej lub adresu IP użytkownika w celu przesyłania mu reklam lub innych treści.

 

 1. podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną do korzystania z Twittera jest Art. 6 par. 1 p. 1 lit. a) DSGVO.

 

 1. cel przetwarzania danych

Korzystamy z Twittera głównie w celu umieszczania własnych tweetów i retweetów. W wybranych przypadkach komunikujemy się również za pomocą wiadomości bezpośrednich i odpowiadamy na retweety i komentarze, o ile dotyczy to wymiany informacji na temat naszych usług lub produktów. Nie przyjmujemy do wiadomości ani nie odpowiadamy na zgłoszenia, skargi itp. za pośrednictwem Twittera.

 

 1. czas składowania

Zwracamy uwagę na to, że jako oferent stron nie posiadamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani ich wykorzystania przez Twittera. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Twittera pod adresem twitter.com/privacy.

 

 1. możliwość sprzeciwu i eliminacji

Ustawienia prywatności na Twitterze można zmienić w ustawieniach konta pod adresem twitter.com/account/settings. Ponadto w opcjach ustawień można ograniczyć dostęp Twittera do danych kontaktowych i kalendarzowych, zdjęć, danych o lokalizacji itp. na urządzeniach mobilnych (smartfonach, tabletach). Zależy to jednak od używanego systemu operacyjnego.

Więcej informacji na temat tych elementów można znaleźć na następujących stronach pomocy technicznej w serwisie Twitter:

https://support.twitter.com/articles/105576#

https://help.twitter.com/de/search?q=datenschutz

O możliwości przeglądania własnych danych na Twitterze można dowiedzieć się tutaj: https://support.twitter.com/articles/20172711# 

Informacje o wnioskach, jakie Twitter wyciąga na temat użytkownika, można znaleźć tutaj:

https://twitter.com/your_twitter_data

Informacje na temat dostępnych opcji personalizacji i ustawień prywatności można znaleźć tutaj (wraz z dalszymi odnośnikami):

https://twitter.com/personalization

Ponadto mają Państwo możliwość zażądania informacji poprzez formularz prywatności na Twitterze lub zapytania archiwalne:

https://support.twitter.com/forms/privacy

https://support.twitter.com/articles/20170320#

 

XXI. Korzystanie z Cleverpush

 

 1. zakres przetwarzania danych osobowych

Możesz zarejestrować się, aby otrzymywać tak zwane powiadomienia push. W tym celu korzystamy z oferty "CleverPush", która jest obsługiwana przez CleverPush GmbH, Nagelsweg 22, 20097 Hamburg ("CleverPush"). Aby zapisać się na wiadomości push, należy potwierdzić zapytanie swojej przeglądarki lub urządzenia końcowego o możliwość otrzymywania powiadomień. Proces ten jest dokumentowany i przechowywany przez CleverPush. W tym celu zapisywany jest czas logowania, jak również token push lub ID urządzenia. Dane te są wykorzystywane z jednej strony, aby móc wysyłać Państwu powiadomienia push, a z drugiej strony jako dowód Państwa rejestracji. CleverPush ocenia również statystycznie nasze powiadomienia push. CleverPush może w ten sposób rozpoznać, czy i kiedy nasze powiadomienia push były wyświetlane i klikane. Dzięki temu możemy określić, które powiadomienia push interesują odbiorców, aby dostosować przyszłe wiadomości do przypuszczalnych zainteresowań wszystkich odbiorców i w ten sposób zwiększyć zainteresowanie naszą usługą. Przypisanie tokena push lub ID urządzenia do konkretnej osoby ma miejsce tylko wtedy, gdy jesteśmy do tego prawnie zobowiązani, w celu obrony przed roszczeniami wobec nas, jeśli jest to wymagane jako dowód, oraz w celu ewentualnego ścigania naruszeń prawa.

 

 1. podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Art. 6 par. 1 p.1 lit. a) DSGVO.

 

 1. cel przetwarzania danych

Korzystanie z Cleverpush pozwala nam na wysyłanie Ci reklam elektronicznych na podstawie Twoich zainteresowań i wcześniejszych zakupów w naszym sklepie. Za pośrednictwem powiadomień push będziesz regularnie otrzymywać informacje o nowościach, nowościach produktowych i ofertach specjalnych naszego sklepu. Zbieranie danych użytkowników służy do umożliwienia korzystania z usługi i dostarczania pożądanych wiadomości. Służy również do analizy korzystania z usługi i zapotrzebowania na nasze produkty oraz do ich regularnego ulepszania. Uzyskane statystyki pozwalają nam dostosować naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla Ciebie jako użytkownika.

 

 1. czas składowania

Państwa dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Odpowiednio, Twoje dane będą przechowywane tak długo, jak długo aktywna jest subskrypcja naszych powiadomień push.

 

 1. możliwość sprzeciwu i eliminacji

W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę na przechowywanie i wykorzystywanie Państwa danych osobowych w celu otrzymywania naszych powiadomień push ze skutkiem na przyszłość. Odwołania można dokonać w ustawieniach dotyczących otrzymywania powiadomień push w ustawieniach swojego urządzenia lub przeglądarki. Poniższy link szczegółowo wyjaśnia proces rezygnacji z subskrypcji: https://cleverpush.com/de/faq/ 

 

XXII. Wykorzystanie LoyaltyLion dla Spice Club

 

 1. zakres przetwarzania danych osobowych

Na naszej stronie internetowej mogą Państwo zarejestrować się w naszym programie punktowym, tak zwanym "Spice Club". W tym celu korzystamy z oferty Loyaltylion. Producentem jest LoyaltyLion, 26 Hatton Garden, Floor 2, London, EC1N 8BR, UK. Użytkownicy naszej strony internetowej, którzy zarejestrowali się i zapisali do "Klubu Przypraw", mogą generować punkty nagrody ("Punkty Spice") poprzez interakcję z naszymi stronami, np. poprzez zamieszczanie przepisów, pisanie recenzji produktów lub udostępnianie naszych produktów i ofert w sieciach społecznościowych. Punkty te można później wymienić przy dokonywaniu zakupów w naszym sklepie internetowym, uzyskując w ten sposób korzyść cenową. Konto punktowe jest udostępniane przez Loyaltylion i zintegrowane na naszej stronie internetowej. Podczas korzystania z "Spice Club" następujące dane osobowe zostaną przekazane do Loyaltylion w celu administrowania i przydzielania punktów nagrody: nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres, adres IP, data urodzenia, dane transakcji. Państwa zgoda na to przetwarzanie jest uzyskiwana i dokumentowana w odniesieniu do niniejszej polityki prywatności podczas rejestracji w "Spice Club".

 

 1. podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Art. 6 par. 1 p.1 lit. a) DSGVO.

 

 1. cel przetwarzania danych

Wykorzystanie Loyaltylion pozwala nam na przyznawanie uczestnikom naszego programu "Spice Club" punktów na podstawie różnych interakcji z naszą stroną główną oraz na zarządzanie tym kontem punktowym.

 

 1. czas składowania

Państwa dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Twoje dane będą zatem przechowywane tak długo, jak długo będzie to konieczne do utrzymania Twojego konta punktów lojalnościowych za pośrednictwem Loyaltylion.

 

 1. możliwość sprzeciwu i eliminacji

Zgodę na zapisywanie i wykorzystywanie Państwa danych osobowych w celu korzystania z naszego programu premine w ramach "Spice Club" mogą Państwo w każdej chwili odwołać na przyszłość, wypowiadając swoje członkostwo w "Spice Club". Ponadto mają Państwo możliwość skorzystania wobec nas z prawa do usunięcia danych.

 

XXIII Korzystanie z Hotjar

 

 1. zakres przetwarzania danych osobowych

Używamy programu Hotjar z firmy Hotjar ltd, Level 2, St Julian Business Centre, 3 Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta. Hotjar jest kompleksowym programem analitycznym i opiniotwórczym, który pozwala nam ocenić jakość i wydajność Twojej interakcji z naszą stroną internetową. Po uzyskaniu Państwa zgody, Hotjar przetwarza następujące dane: Adres IP (pseudonimizowany), rozdzielczość ekranu, typ urządzenia (fingerprinting urządzenia), system operacyjny i przeglądarka, przybliżony region geograficzny, preferencje językowe, ruchy myszy, pozycja i kliknięcia, naciśnięcia klawiszy, data i godzina dostępu do naszej strony internetowej, kanał, przez który dotarli Państwo do naszej strony internetowej oraz poprzednio odwiedzane strony. W tym celu plik cookie jest ustawiany przez Hotjar, więcej informacji na temat tego pliku cookie można znaleźć w sekcji "Pliki cookie" w niniejszej Polityce prywatności. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/.

 

 1. podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną do przetwarzania danych jest Państwa zgoda zgodnie z art. 6 par. 1 lit. a) DSGVO

 

 1. cel przetwarzania danych

Za pomocą Hotjar możemy ocenić i poprawić Państwa doświadczenia z naszą stroną internetową, dostosowując ją do Państwa interakcji. Ponadto możemy wykorzystać te spostrzeżenia i Twoje opinie do dalszego rozwoju naszej strony głównej, przebudowy funkcji i nowych ofert.

 

 1. czas składowania

Dane będą przechowywane do momentu odwołania przez Państwa zgody.

 

 1. możliwość sprzeciwu i eliminacji

W każdej chwili mogą Państwo cofnąć swoją zgodę na przyszłość, zmieniając ustawienia w naszym banerze plików cookie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do tego momentu.

 

XXIV Wykorzystanie laboratoriów wybiórczych

 

 1. zakres przetwarzania danych osobowych

Korzystamy z oprogramowania Kickofflabs od dostawcy Kickofflabs LLC, 4111 E Madison St #19, Seattle, WA, 98112, USA. Kickofflabs zapewnia program Tell-A-Friend do marketingu polecającego, który umożliwia użytkownikom otrzymywanie kodów rabatowych i podobnych korzyści dla naszej oferty za udział w różnych promocjach. W celu prowadzenia tych promocji, w procesie przekazywane są następujące informacje: Adres e-mail, metadane IT (adres IP, statystyki użytkowania, dane plików cookie, historia strony internetowej, pochodzenie geograficzne, przeglądarka), dane karty kredytowej, dane konta, informacje o płatnościach), zainteresowania i preferencje (historia zakupów, preferencje reklamowe, publicznie dostępne informacje o mediach społecznościowych), dane osobowe i kontaktowe (imię i nazwisko, data urodzenia, płeć, zawód lub inne informacje demograficzne, adres, tytuł, dane kontaktowe). Do zbierania tych danych po wyrażeniu zgody przez użytkownika ustawiany jest plik cookie. Ponadto Kickofflabs wykorzystuje technologie takie jak fingerprinting, web beacons i podobne technologie za Państwa zgodą. O ile Kickofflabs przekazuje dane do USA, odbywa się to na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej.

 

 1. podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda zgodnie z art. 6 par. 1 lit. a) DSGVO.

 

 1. cel przetwarzania danych

Dzięki Kickofflabs możemy szybko i skutecznie przeprowadzać różne promocje i lepiej poznawać naszych klientów. Ponadto, możemy śledzić, kto zakwalifikował się do promocji rabatowych, biorąc w nich udział.

 

 1. czas składowania

Dane będą przechowywane do momentu odwołania przez Państwa zgody.

 

 1. możliwość sprzeciwu i eliminacji

W każdej chwili mają Państwo możliwość cofnięcia zgody na przyszłość poprzez zmianę ustawień w naszym banerze plików cookie. Legalność przetwarzania Państwa danych osobowych do momentu cofnięcia zgody pozostaje nienaruszona.

 

XXV. Stosowanie Trbo

 

 1. zakres przetwarzania danych osobowych

Na naszej stronie internetowej używamy programu trbo firmy trbo GmbH, Leopoldstraße 41, 80802 Monachium. Po uzyskaniu Państwa zgody, możemy używać trbo do analizy Państwa zachowań w zakresie korzystania z naszej strony internetowej i odtwarzać Państwu spersonalizowane nakładki w przeglądarce podczas Państwa wizyty. W tym celu następujące dane są gromadzone i przetwarzane przez trbo poprzez ustawienie plików cookie: ID użytkownika, przez jaki kanał (baner, e-mail lub podobny) dotarłeś na naszą stronę, profil ruchu na stronie, zawartość koszyka, zakupione przedmioty. Więcej informacji na temat stosowanych plików cookie można znaleźć w naszym przeglądzie plików cookie w sekcji "Pliki cookie" niniejszej polityki prywatności.

 

 1. podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda zgodnie z art. 6 par. 1 lit. a) DSGVO.

 

 1. cel przetwarzania danych

Wykorzystanie wiedzy zdobytej dzięki zastosowaniu trbo pozwala nam na dokładniejsze dostosowanie i udoskonalenie naszej oferty do indywidualnych potrzeb naszych klientów.

 

 1. czas składowania

Państwa dane będą przechowywane przez trbo do momentu cofnięcia zgody.

 

 1. możliwość sprzeciwu i eliminacji

W każdej chwili mogą Państwo cofnąć zgodę na przyszłość, zmieniając ustawienia w naszym banerze plików cookie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do tego momentu.

 

XXVI Portal aplikacyjny lub system rekrutacji elektronicznej Wstępne badania przesiewowe

 

 1. opis i zakres przetwarzania danych osobowych

Do zarządzania kandydatami używamy systemu e-rekrutacji "Prescreen" pod domeną *.jobbase.io firmy Prescreen International GmbH, Mariahilfer Straße 17, 1060 Wiedeń. Tutaj możemy zamieszczać ogłoszenia o pracę oraz otrzymywać i zarządzać aplikacjami. Prescreen zapisuje pliki cookie na komputerze użytkownika (informacje o plikach cookie znajdują się powyżej). W trakcie korzystania z programu Prescreen przetwarzamy następujące dane: Salutacja, imię, nazwisko, adres e-mail, adres, data urodzenia, numer telefonu, obywatelstwo, CV, w szczególności informacje o doświadczeniu zawodowym i wykształceniu, umiejętności (np. Photoshop, MS Office), zdjęcie aplikacyjne, kwalifikacje, certyfikaty, nagrody i znajomość języków obcych, list motywacyjny i list motywacyjny, a także inne przesłane dokumenty. Aby móc dostosować Prescreen do naszych potrzeb i umożliwić bezproblemowe korzystanie z witryny, gromadzimy informacje statystyczne dotyczące zachowań użytkowników (np. informacje o tym, które obszary witryny są klikane i ile wynosi czas logowania). Zasadniczo dostęp do tych danych mają tylko te osoby w firmie, którym jest to niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia procesu aplikacji i sprawnego korzystania z systemu Prescreen.

 

 1. podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w tym postępowaniu aplikacyjnym jest przede wszystkim § 26 BDSG w wersji obowiązującej od 25.05.2018 r. W związku z tym dopuszczalne jest przetwarzanie danych wymaganych w związku z decyzją o nawiązaniu stosunku pracy. Jeżeli po zakończeniu procesu aplikacji dane będą ewentualnie wymagane do postępowania sądowego, przetwarzanie danych może odbywać się na podstawie wymogów Art. 6 DSGVO, w szczególności w celu zabezpieczenia uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 (1) a) DSGVO. Nasz interes polega wówczas na dochodzeniu lub obronie roszczeń.

 

 1. cel przetwarzania danych

Przetwarzamy dane przesłane przez Ciebie w związku z Twoją aplikacją w celu sprawdzenia Twojej przydatności na dane stanowisko (lub ewentualnie na inne otwarte stanowiska w naszej firmie) oraz w celu przeprowadzenia procesu aplikacji, jak również w celu rejestracji na wyżej wymienionej stronie internetowej.

 

 1. czas składowania

Dane osób ubiegających się o pracę zostaną usunięte po 6 miesiącach w przypadku odmowy. W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na dalsze przechowywanie swoich danych osobowych, przechowujemy Państwa dane w naszej bazie kandydatów. Tam dane zostaną usunięte po upływie okresu podanego przez Ciebie podczas rejestracji. W przypadku przyznania Państwu stanowiska w procesie aplikacyjnym, dane zostaną przeniesione z systemu danych aplikantów do naszego systemu informacji kadrowej. Dłuższe okresy przechowywania danych mogą wystąpić w przypadkach, gdy dane są niezbędne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych przed sądem lub urzędem. W takich przypadkach dane są przechowywane tak długo, jak długo jest to konieczne do spełnienia tych celów.

 

 1. możliwość sprzeciwu i eliminacji

W każdej chwili mogą Państwo cofnąć zgodę na przyszłość, zmieniając ustawienia w naszym banerze plików cookie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do tego momentu.

 

XXVII Szkoła Gotowania

 

 1. opis i zakres przetwarzania danych osobowych

Na naszej stronie internetowej oferujemy użytkownikom możliwość zarejestrowania się na 30-dniowy kurs gotowania poprzez podanie danych osobowych. Rejestracja obejmuje subskrypcję naszego newslettera, który zostanie wysłany po zakończeniu kursu gotowania (proszę zapoznać się z sekcją Newsletter w polityce prywatności). Dane są wprowadzane do maski wprowadzania danych, przesyłane do nas i przechowywane. Dane te nie są przekazywane osobom trzecim. W ramach procesu rejestracji uzyskuje się zgodę użytkownika na przetwarzanie tych danych.

 

 1. podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną do przetwarzania danych jest Państwa zgoda zgodnie z Art. 6 (1) a) DSGVO.

 

 1. cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych służy nam do tego, abyśmy mogli zaoferować zainteresowanym użytkownikom nasz kurs gotowania oraz informować ich o nowych, interesujących produktach.

 

 1. czas składowania

Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane lub gdy użytkownik odwoła swoją zgodę.

 

 1. możliwość sprzeciwu i eliminacji

Jako użytkownik masz możliwość cofnięcia swojej zgody na przyszłość w dowolnym momencie. W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania naszego newslettera, klikając na link "zrezygnuj" znajdujący się na końcu wiadomości e-mail. W każdej chwili można zmienić zapisane dane na swój temat. Należy pamiętać, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych do tego momentu.

 

XXVIII Kontrola odżywiania

 

 1. opis i zakres przetwarzania danych osobowych

Na naszej stronie internetowej oferujemy użytkownikom możliwość zarejestrowania się do naszego testu żywieniowego poprzez podanie danych osobowych. Kwestionariusz służy do zbierania danych o nawykach żywieniowych i dietetycznych, które przechowujemy, aby móc następnie udzielać porad żywieniowych. Kontrola odżywiania obejmuje rejestrację do naszego spersonalizowanego newslettera, za pomocą którego na podstawie zebranych wcześniej danych przekazujemy zalecenia dotyczące produktów. Dane te nie są przekazywane osobom trzecim. W ramach procesu rejestracji uzyskiwana jest zgoda użytkownika na przetwarzanie tych danych.

 

 1. podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną do przetwarzania danych jest Państwa zgoda zgodnie z Art. 6 (1) a) DSGVO i Art. 9 (1) a) DSGVO.

 

 1. cel przetwarzania danych

Na podstawie tych danych możemy udzielać użytkownikom wskazówek żywieniowych oraz informować ich za pomocą naszego newslettera z poradami i nowościami produktowymi.

 

 1. czas składowania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane lub gdy wycofają Państwo swoją zgodę na ich przetwarzanie.

 

 1. możliwość sprzeciwu i eliminacji

Jako użytkownik masz możliwość cofnięcia swojej zgody w dowolnym momencie. Możesz zrezygnować z subskrypcji naszego biuletynu klikając na link rezygnacji z subskrypcji znajdujący się na końcu biuletynu.

 

XXIV Prawa osoby, której dotyczą dane

Jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane, są Państwo podmiotem danych w rozumieniu GDPR i mają Państwo następujące prawa wobec administratora danych:

 

1. prawo do informacji

Mogą Państwo zażądać od administratora potwierdzenia, czy dane osobowe dotyczące Państwa są przez nas przetwarzane.

Jeżeli dochodzi do takiego przetwarzania, mogą Państwo zażądać od administratora informacji o następujących kwestiach:

(1) cele, dla których dane osobowe są przetwarzane;

(2) kategorie danych osobowych, które są przetwarzane;

(3) odbiorców lub kategorii odbiorców, którym zostały lub zostaną ujawnione dotyczące Państwa dane osobowe;

(4) planowany okres przechowywania dotyczących Państwa danych osobowych lub, jeżeli nie jest możliwe podanie konkretnych informacji na ten temat, kryteria ustalania okresu przechowywania;

(5) istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych dotyczących Państwa, prawa do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

(6) istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego;

(7) wszelkie dostępne informacje na temat pochodzenia danych, jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dotyczą;

(8) istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 GDPR oraz, przynajmniej w tych przypadkach, istotne informacje na temat zastosowanej logiki oraz zakresu i zamierzonych skutków takiego przetwarzania dla podmiotu danych.

Mają Państwo prawo zażądać informacji o tym, czy dotyczące Państwa dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W tym kontekście mogą Państwo zażądać informacji o odpowiednich zabezpieczeniach zgodnie z Art. 46 DSGVO w związku z przekazywaniem danych.

 

XXVII Prawo do sprostowania

Mają Państwo prawo do sprostowania i/lub uzupełnienia wobec administratora danych, o ile przetwarzane dane osobowe dotyczące Państwa są nieprawidłowe lub niekompletne. Administrator danych dokona sprostowania bez zbędnej zwłoki.

 

XXVIII. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Pod następującymi warunkami mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych:

(1) jeżeli kwestionują Państwo prawidłowość dotyczących Państwa danych osobowych przez okres umożliwiający administratorowi sprawdzenie prawidłowości danych osobowych;

(2) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych i żądają w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

(3) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych; lub

(4) jeżeli zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 ust. 1 DSGVO i nie ustalono jeszcze, czy uzasadnione podstawy administratora są nadrzędne wobec Państwa podstaw. 21 (1) DSGVO i nie zostało jeszcze ustalone, czy uzasadnione podstawy administratora są nadrzędne wobec Państwa podstaw.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa zostało ograniczone, dane te mogą być przetwarzane, z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub ze względu na ważny interes publiczny Unii lub państwa członkowskiego.

Jeżeli ograniczenie przetwarzania danych zostało ograniczone zgodnie z powyższymi warunkami, zostaną Państwo poinformowani przez administratora przed zniesieniem ograniczenia.

 

XXIX Prawo do usunięcia danych

 

a) Obowiązek usunięcia

Mogą Państwo zażądać od administratora usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych bez zbędnej zwłoki, a administrator jest zobowiązany do usunięcia tych danych bez zbędnej zwłoki, jeżeli zachodzi jedna z następujących przyczyn:

(1) Państwa dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone.

(2) Odwołują Państwo swoją zgodę, na której opierało się przetwarzanie danych zgodnie z art. 6 (1) a lub Art. 9 (2) a DSGVO i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania.

(3) Wnoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 (1) DSGVO i nie ma nadrzędnych uzasadnionych podstaw do przetwarzania, lub sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu zgodnie z art. 21 (2) DSGVO.

(4) Dane osobowe dotyczące Państwa były przetwarzane niezgodnie z prawem.

(5) Usunięcie danych osobowych dotyczących Państwa jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.

(6) Dane osobowe dotyczące Państwa zostały zebrane w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego oferowanymi zgodnie z art. 8 (1) DSGVO. 8 (1) DSGVO.

b) Informacje dla stron trzecich

Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe dotyczące Państwa i jest zobowiązany do ich usunięcia zgodnie z art. 17 ust. 1 GDPR, podejmuje on rozsądne środki, w tym środki techniczne, uwzględniając dostępną technologię i koszt wdrożenia, w celu poinformowania administratorów danych, którzy przetwarzają dane osobowe, że Państwo, jako osoba, której dane dotyczą, zażądali usunięcia przez nich wszelkich linków do takich danych osobowych lub ich kopii czy replikacji.

c) Wyjątki

Prawo do usunięcia danych nie istnieje, o ile przetwarzanie danych jest konieczne do

(1) korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;

(2) w celu wywiązania się ze zobowiązania prawnego, które wymaga przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

(3) ze względu na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9(2)(h) i (i) oraz Art. 9(3) DSGVO;

(4) do celów archiwizacji w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 GDPR, o ile prawo, o którym mowa w lit. a), może uniemożliwić lub poważnie utrudnić osiągnięcie celów takiego przetwarzania, lub

(5) w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

 

XXX. Prawo do informacji

Jeżeli zażądali Państwo od administratora prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, administrator ma obowiązek powiadomić wszystkich odbiorców, którym ujawniono dotyczące Państwa dane osobowe, o sprostowaniu, usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku.

Mają Państwo prawo do uzyskania informacji o tych odbiorcach od administratora danych.

 

XXXI. Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do otrzymania dotyczących Państwa danych osobowych, które dostarczyli Państwo administratorowi w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Mają Państwo również prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dane osobowe zostały przekazane, pod warunkiem, że

(1) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO lub Art. 9 ust. 2 lit. a DSGVO lub na umowie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. 6 Para. 1 lit. b DSGVO oraz

(2) przetwarzanie odbywa się za pomocą zautomatyzowanych procedur.

Korzystając z tego prawa, mają Państwo również prawo do tego, by dotyczące Państwa dane osobowe były przekazywane bezpośrednio przez jednego administratora innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Nie może to naruszać wolności i praw innych osób.

Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

 

XXXII Prawo do sprzeciwu

Mają Państwo prawo w każdej chwili, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub e) DSGVO; dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach.

Administrator nie będzie już przetwarzał danych osobowych dotyczących Państwa, chyba że będzie w stanie wykazać ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub w celu ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Jeśli dane osobowe dotyczące Państwa są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych dotyczących Państwa do celów takiego marketingu; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Jeżeli sprzeciwią się Państwo przetwarzaniu danych dla celów marketingu bezpośredniego, dane osobowe Państwa dotyczące nie będą już przetwarzane dla tych celów.

W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego - niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE - mają Państwo możliwość skorzystania ze swojego prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne.

 

XXXIII. Prawo do cofnięcia oświadczenia o wyrażeniu zgody na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia w dowolnym momencie oświadczenia o wyrażeniu zgody na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia.

 

XXXIV. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Mają Państwo prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu - w tym profilowaniu - która wywołuje dotyczące Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa. Nie ma to zastosowania, jeśli decyzja

(1) jest niezbędny do zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy Państwem a administratorem danych,

(2) zezwala na to ustawodawstwo Unii lub państw członkowskich, którym podlega administrator, a ustawodawstwo to zawiera odpowiednie środki mające na celu ochronę praw i wolności użytkownika oraz jego uzasadnionych interesów; lub

(3) odbywa się za Twoją wyraźną zgodą.

Decyzje te nie mogą jednak opierać się na szczególnych kategoriach danych osobowych zgodnie z art. 9 ust. 1 GDPR, chyba że zastosowanie ma art. 9 ust. 2 lit. a) lub g) GDPR i podjęto odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz Państwa uzasadnionych interesów.

W odniesieniu do przypadków, o których mowa w ust. 1 i 3, administrator podejmuje rozsądne kroki w celu ochrony praw i wolności oraz uzasadnionych interesów podmiotu danych, które obejmują co najmniej prawo do interwencji osoby ze strony administratora, do wyrażenia swojego punktu widzenia i do zakwestionowania decyzji.

 

XXXV. Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych, użytkownik ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia, jeśli uważa, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących użytkownika narusza GDPR.

Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o statusie i wyniku skargi, w tym o możliwości wniesienia sądowego środka ochrony prawnej na mocy art. 78 GDPR.

 

XXXVI Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności

Dalszy rozwój Internetu i naszej oferty internetowej może mieć również wpływ na przetwarzanie danych osobowych. Dlatego zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie danych w przyszłości w ramach obowiązujących przepisów o ochronie danych i w razie potrzeby do dostosowania go do zmian w przetwarzaniu danych. Aktualna wersja oświadczenia o ochronie danych jest zawsze dostępna w rubryce "Ochrona danych" lub "Polityka prywatności".

 

Sammle Punkte.

Erhalte Produkte Gratis.
Spare beim Einkauf.

Deine Treue wird belohnt

Als Mitglied unseres kostenlosen SPICE CLUBS.


Und so funktioniert's:

1

Kostenlos anmelden.

Melde Dich mit Deinem Kundenkonto an oder erstelle Dir eins in nur einer Minute.

2

Automatisch Punkte sammeln.

Erhalte Punkte für jeden Einkauf.
Weitere Aktivitäten bringen Dir Extra-Punkte.

3

Belohnungen erhalten & sparen

Erhalte Rabatte für Deine Punkte oder löse sie für spicy Belohnungen ein - zum Beispiel Gratisprodukte.