1. ZAKRES

 

Poniższe warunki mają zastosowanie do wszystkich zamówień składanych za pośrednictwem naszego sklepu internetowego.

 

 1. UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY, ZAWARCIE UMOWY

 

Umowa kupna została zawarta z Just Spices GmbH.

Poprzez umieszczenie produktów w sklepie internetowym składamy wiążącą ofertę zawarcia umowy na te przedmioty. Mogą Państwo początkowo umieścić nasze produkty w koszyku bez zobowiązań i w każdej chwili przed wysłaniem wiążącego zamówienia skorygować swoje wpisy za pomocą udostępnionych i objaśnionych w tym celu narzędzi korygujących w procesie zamawiania. Umowa zostaje zawarta w momencie przyjęcia oferty na towary znajdujące się w koszyku poprzez kliknięcie na przycisk zamówienia. Natychmiast po wysłaniu zamówienia otrzymasz kolejne potwierdzenie e-mailem.

 

 1. MINIMALNY WIEK WYMAGANY DO ZAWARCIA UMOWYCieszymy się z każdego zainteresowanego / klienta. Ponieważ jednak przepisy o ochronie danych osobowych zawierają szczególne regulacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dzieci, obowiązuje minimalny wiek 16 lat dla rejestracji w naszym newsletterze, z wyjątkiem klientów z Austrii, gdzie minimalny wiek wynosi 14 lat (patrz również art. 8 EU-DSGVO). Wraz z akceptacją OWH potwierdza się, że wiek minimalny został osiągnięty.

 

 1. JĘZYK UMOWY, PRZECHOWYWANIE TEKSTU UMOWY

 

Językiem obowiązującym przy zawieraniu umowy jest język angielski.

Zapisujemy tekst umowy i wysyłamy Ci dane dotyczące zamówienia oraz nasze warunki handlowe pocztą elektroniczną. OWH można również w każdej chwili przejrzeć na tej stronie. Ze względów bezpieczeństwa Państwa wcześniejsze zamówienia nie są już dostępne przez Internet.

 

 1. WARUNKI DOSTAWY

 

W przypadku dostawy do Niemiec, przy wartości towaru poniżej 39 € naliczane są koszty wysyłki w wysokości 3,90 €. Przy wartości towaru powyżej 39 € wysyłka do Niemiec jest bezpłatna. W przypadku dostawy do Austrii, za wartość towaru poniżej 49 € naliczane są koszty wysyłki w wysokości 5,90 €. Przy wartości towarów powyżej 49 € wysyłka do Austrii jest bezpłatna. W przypadku wysyłki do innych krajów UE, Szwajcarii i Monako, koszty wysyłki 9,90 € zostaną naliczone dla wartości towarów mniejszej niż 49 €. Od wartości towaru 49 € naliczane są koszty wysyłki w wysokości 5,90 €. Od wartości towaru w wysokości 99 €, wysyłka do innych krajów UE, Szwajcarii i Monako jest bezpłatna. Dostawy do Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, USA i Kanady mogą być obciążone opłatami celnymi, które ponosi klient. Dostawy realizujemy wyłącznie drogą wysyłkową. Odbiór własny towaru nie jest niestety możliwy. 

 

 1. PŁATNOŚĆ

 

W naszym sklepie można zazwyczaj korzystać z następujących metod płatności:

 

KARTA KREDYTOWA

 

Podczas składania zamówienia podają nam Państwo również dane swojej karty kredytowej.

Po Państwa legitymacji jako prawowitego posiadacza karty, niezwłocznie po złożeniu zamówienia zwrócimy się do operatora Państwa karty kredytowej o zainicjowanie transakcji płatniczej. Transakcja płatnicza zostanie automatycznie przeprowadzona przez operatora karty kredytowej i Twoja karta zostanie obciążona.

 

POLECENIE ZAPŁATY SEPA

 

Wraz ze złożeniem zamówienia przekazują nam Państwo upoważnienie do polecenia zapłaty SEPA. Poinformujemy Cię o dacie obciążenia rachunku (tzw. prenotyfikacja). Wraz z przekazaniem zlecenia polecenia zapłaty SEPA zwracamy się do naszego banku o zainicjowanie transakcji płatniczej. Transakcja płatnicza zostanie przeprowadzona automatycznie, a Państwa konto zostanie obciążone.

Konto zostanie obciążone przed wysyłką towaru.

Okres wcześniejszego powiadomienia o dacie obciążenia rachunku (tzw. okres prenotyfikacji) zostaje skrócony do 14 dni.

 

PAYPAL

 

W procesie zamawiania zostaniesz przekierowany na stronę operatora internetowego PayPal. Aby zapłacić kwotę faktury za pośrednictwem PayPal, musisz być tam zarejestrowany lub najpierw zarejestrować się, legitymować się swoimi danymi dostępowymi i potwierdzić nam dyspozycję płatności. Po złożeniu zamówienia w sklepie, zwracamy się do PayPal o zainicjowanie transakcji płatniczej. Dalsze instrukcje otrzymają Państwo w trakcie procesu składania zamówienia.

Transakcja płatnicza jest przeprowadzana automatycznie przez PayPal natychmiast po jej dokonaniu.

 

PAYPAL PLUS

 

W ramach usługi płatniczej PayPal Plus oferujemy Ci różne metody płatności jako usługi PayPal. Zostaniesz przekierowany na stronę internetową dostawcy usług internetowych PayPal. Tam możesz wprowadzić swoje dane dotyczące płatności, potwierdzić wykorzystanie Twoich danych przez PayPal oraz dyspozycję płatności do PayPal. Dalsze instrukcje otrzymasz podczas procesu zamawiania.

 

Jeśli wybrałeś metodę płatności PayPal, musisz być tam zarejestrowany, aby móc zapłacić kwotę rachunku lub musisz się najpierw zarejestrować i uprawomocnić swoimi danymi dostępu. Transakcja płatnicza jest realizowana automatycznie przez PayPal natychmiast po potwierdzeniu dyspozycji płatniczej.

Jeśli wybrałeś metodę płatności kartą kredytową, aby zapłacić kwotę wynikającą z faktury nie musisz być zarejestrowany w systemie PayPal. Transakcja płatnicza zostanie przeprowadzona przez operatora Twojej karty kredytowej na zlecenie PayPal niezwłocznie po potwierdzeniu dyspozycji płatniczej i po Twoim uprawomocnieniu się jako prawowitego posiadacza karty, a Twoja karta zostanie obciążona.

Jeśli wybrałeś metodę płatności za pomocą polecenia zapłaty, nie musisz być zarejestrowany w systemie PayPal, aby zapłacić kwotę faktury. Wraz z potwierdzeniem dyspozycji płatniczej przekazujesz firmie PayPal upoważnienie do polecenia zapłaty. Zostaniesz poinformowany przez firmę PayPal o dacie obciążenia konta (tzw. prenotyfikacja). Przekazując upoważnienie do polecenia zapłaty niezwłocznie po potwierdzeniu instrukcji płatniczej, firma PayPal zwraca się do swojego banku o zainicjowanie transakcji płatniczej. Transakcja płatnicza jest realizowana, a konto Użytkownika zostaje obciążone.

Jeśli wybrałeś formę płatności faktura, nie musisz być zarejestrowany w systemie PayPal, aby zapłacić kwotę faktury. Po pomyślnym sprawdzeniu adresu i zdolności kredytowej oraz złożeniu zamówienia przenosimy nasze roszczenia na firmę PayPal. W tym przypadku możesz zapłacić PayPal tylko ze skutkiem zwalniającym z długu. W przypadku realizacji płatności za pośrednictwem systemu PayPal obowiązują - oprócz naszych warunków handlowych - warunki handlowe i polityka prywatności firmy PayPal. Dalsze informacje oraz kompletne warunki handlowe firmy PayPal dotyczące zakupów na konto można znaleźć tutaj: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pui-terms?locale.x=de_DE.

Jeśli wybierzesz metodę płatności za pośrednictwem PayPal Plus, zostanie naliczona dodatkowa opłata w wysokości 0 euro.

 

NATYCHMIASTOWY PRZELEW BANKOWY

 

Po złożeniu zamówienia zostaniesz przekierowany na stronę internetową operatora SOFORT Überweisung. Aby móc zapłacić kwotę rachunku za pośrednictwem SOFORT Überweisung, musisz posiadać konto bankowe online z procedurą PIN/TAN, które zostało aktywowane do udziału w SOFORT Überweisung, odpowiednio się zidentyfikować i potwierdzić nam dyspozycję płatności. Dalsze instrukcje otrzymają Państwo w trakcie procesu zamawiania. Transakcja płatnicza zostanie przeprowadzona przez SOFORT Überweisung natychmiast po jej dokonaniu, a Państwa konto zostanie obciążone.

 

PŁATNOŚCI AMAZONOWE

 

Po kliknięciu na przycisk "Zapłać z Amazon" zostaniesz przekierowany na stronę dostawcy internetowego Amazon jeszcze przed zakończeniem procesu zamawiania w naszym sklepie internetowym. Aby zakończyć proces zamówienia i zapłacić kwotę rachunku za pośrednictwem Amazon, musisz być tam zarejestrowany lub najpierw zarejestrować się i legitymować się swoimi danymi dostępu. Tam możesz wybrać adres dostawy i sposób płatności zapisany w Amazon, potwierdzić wykorzystanie Twoich danych przez Amazon oraz dyspozycję zapłaty na naszą rzecz. Dalsze instrukcje otrzymają Państwo w trakcie procesu zamawiania. Następnie zostaniesz przekierowany z powrotem do naszego sklepu internetowego, gdzie będziesz mógł dokończyć proces zamawiania.

Natychmiast po złożeniu zamówienia zwracamy się do firmy Amazon o zainicjowanie transakcji płatniczej. Transakcja płatnicza jest przeprowadzana automatycznie przez Amazon. 1. ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI

 

Towar pozostaje naszą własnością do momentu całkowitej zapłaty.

 

 1. KODY RABATOWE, PROMOCJE I GRATISY

 

Nie dopuszcza się stosowania kodów rabatowych do bonów podarunkowych. Bony upominkowe nie są objęte akcjami i promocjami, w ramach których oferowane są artykuły gratisowe. W przypadku, gdy przedmioty, które są przekazywane za darmo w połączeniu z kodem rabatowym, zostaną wyprzedane w czasie trwania promocji, zastrzegamy sobie prawo do dołączenia porównywalnego przedmiotu o takiej samej wartości. Upominki gratisowe bez kodu rabatowego obowiązują: tylko do wyczerpania zapasów.

 

 1. SZKODY TRANSPORTOWE

 

W przypadku dostarczenia towaru z widocznymi uszkodzeniami transportowymi prosimy o jak najszybsze złożenie reklamacji u dostawcy i niezwłoczny kontakt z nami. Brak reklamacji lub kontaktu z nami nie ma wpływu na Państwa roszczenia prawne i ich realizację, w szczególności na prawa gwarancyjne. Pomagają nam one jednak w dochodzeniu naszych własnych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczenia transportowego.

 

 1. GWARANCJA I RĘKOJMIA

 

O ile poniżej nie ustalono wyraźnie inaczej, obowiązuje ustawowa odpowiedzialność za wady.

Termin przedawnienia dla roszczeń z tytułu wad towarów używanych wynosi jeden rok od dostawy towaru.

Powyższe ograniczenia i skrócenie terminów nie dotyczą roszczeń z tytułu szkód spowodowanych przez nas, naszych przedstawicieli ustawowych lub pełnomocników.

 • w przypadku zagrożenia życia, ciała lub zdrowia, 
 • w przypadku umyślnego lub będącego skutkiem rażącego niedbalstwa naruszenia obowiązków, jak również w przypadku zamiaru popełnienia oszustwa, 
 • w przypadku naruszenia istotnych obowiązków umownych, których spełnienie jest warunkiem koniecznym dla prawidłowego wykonania umowy i na których przestrzeganie partner umowy może regularnie powoływać się (obowiązki kardynalne) 
 • w ramach przyrzeczenia gwarancji, jeżeli zostało to uzgodnione lub 
 • w zakresie, w jakim otwiera się zakres zastosowania ustawy o odpowiedzialności za produkt. 

Informacje o wszelkich dodatkowych gwarancjach, które mogą mieć zastosowanie, oraz ich dokładne warunki można znaleźć wraz z produktem oraz na specjalnych stronach informacyjnych w sklepie internetowym.

 

 1. ZOBOWIĄZANIA

 

W przypadku roszczeń z tytułu szkód spowodowanych przez nas, naszych przedstawicieli prawnych lub pomocników odpowiadamy zawsze bez ograniczeń za

 • w przypadku zagrożenia życia, ciała lub zdrowia, 
 • w przypadku umyślnego lub wynikającego z rażącego niedbalstwa naruszenia obowiązków, 
 • w przypadku przyrzeczeń gwarancyjnych, jeśli tak uzgodniono, lub 
 • w zakresie, w jakim otwiera się zakres zastosowania ustawy o odpowiedzialności za produkt. 

W przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych, których wypełnienie jest warunkiem prawidłowego wykonania umowy i na których przestrzeganie partner umowy może regularnie powoływać się (zobowiązania podstawowe), spowodowanego lekkim zaniedbaniem z naszej strony, ze strony naszych przedstawicieli prawnych lub osób, którym powierzyliśmy wykonanie zobowiązania, wysokość odpowiedzialności ogranicza się do szkody, którą można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy i której wystąpienia należy się spodziewać. W przeciwnym razie roszczenia odszkodowawcze są wykluczone.

 1. KODEKS POSTĘPOWANIA

 

Podporządkowaliśmy się następującym kodeksom postępowania:

Kryteria jakości Trusted Shops

http://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf

 

 1. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 

Komisja Europejska udostępnia platformę do rozwiązywania sporów online (OS), którą można znaleźć tutaj http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Nie jesteśmy zobowiązani ani gotowi do udziału w postępowaniu rozstrzygającym spory przed sądem polubownym dla konsumentów.SPICE CLUB - WARUNKI UCZESTNICTWA

 

 1. OGÓLNE

 

1.1 Zakładając konto klienta automatycznie stajesz się częścią Spice Club i zgadzasz się na ogólne warunki handlowe oraz warunki uczestnictwa w Spice Club.

1.2 Członkostwo w Spice Club jest nieodpłatne i nie jest związane z zakupem.

1.3 Jako członek Spice Club, będziesz otrzymywać punkty za każdy zakup w sklepie internetowym Just Spices. Za każde zakupione 1 euro na Twoje konto członkowskie wpłynie 10 punktów. Punkty są naliczane na podstawie całkowitej kwoty do zapłaty. Poprzez różne działania (śledzenie na Instagramie/Facebooku, polecanie znajomych, itp.) można zbierać dodatkowe punkty ekstra. Zgromadzone punkty można następnie wymienić na różne nagrody, takie jak zniżki lub darmowe przedmioty. Punkty nie przysługują za książki kucharskie Just Spices.

1.4 Wszystkie informacje (aktualne saldo punktowe, aktualnie dostępne nagrody, poprzednie zamówienia, już zrealizowane punkty, kody kuponów, itp.) znajdą się na Twoim koncie członkowskim.

1.5 Informacje na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć w naszej polityce prywatności (https://www.justspices.pl/polityka-prywatnosci).

 

 1. CZŁONKOSTWO

 

2.1 Aby zostać członkiem Klubu Just Spices musisz mieć ukończone 18 lat i być osobą prywatną. Członkostwo jest wykluczone dla firm, grup lub stowarzyszeń. Za pośrednictwem Programu Bonusowego Just Spices nie można dokonywać zakupów hurtowych lub hurtowych. Jedna osoba może uzyskać tylko jedno członkostwo. Członkostwo jest niezbywalne. Wymagane jest również posiadanie ważnego konta e-mail. Spice Club nie może być wykorzystywany do odkupu lub w celach zarobkowych. Pracownicy, członkowie zarządu, przedstawiciele Just Spices GmbH mogą uczestniczyć w Spice Club, jednak udział w niektórych promocjach może być wykluczony. Ogólne dane osobowe, takie jak adres e-mail i inne dane kontaktowe, muszą być aktualizowane przez członka Klubu.

2.2 Zgromadzone punkty mogą być wykorzystywane przez Członka wyłącznie osobiście i nie mogą być przekazywane innym osobom. W przypadku rezygnacji z zakupu, punkty wykorzystane do zakupu zostaną ponownie odliczone.

2.3 Punkty zostaną przypisane do konta członka nie później niż 14 dni po dokonaniu danego zakupu. Punkty nie mogą być wymieniane na pieniądze. W przypadku zamówienia "nagrody", koszty wysyłki pokrywa członek. Zamówienie nagrody nie może być łączone z innymi promocjami i jest możliwe tylko w połączeniu z innym zamówieniem. Nagrody są wypłacane za pomocą kodu kuponu w koszyku. Spowoduje to dodanie darmowego towaru lub odjęcie rabatu. Just Spices zastrzega sobie prawo do wymiany lub usunięcia nagród, rozłożenia w czasie przyznawania punktów i działań w dowolnym momencie. Również ilość punktów wymagana do otrzymania nagrody może zostać zmieniona przez Just Spices.

2.4 W każdej chwili można zlikwidować konto członkowskie lub zgłosić sprzeciw wobec uczestnictwa w Klubie Przypraw. Wypowiedzenie/zgłoszenie sprzeciwu może nastąpić w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres contact@justspices.com lub telefonicznie do zespołu Just Spices pod numerem telefonu +49 211/ 97 53 35 78. W przypadku wypowiedzenia lub zgłoszenia sprzeciwu, punkty tracą ważność. W przeciwnym razie zgromadzone punkty tracą ważność po upływie 24 miesięcy.

2.5 Just Spices zastrzega sobie prawo do zmiany lub zawieszenia Regulaminu w dowolnym momencie. Nadużywanie konta Członka może skutkować jego zawieszeniem, dezaktywacją, odjęciem punktów lub wykluczeniem z Klubu Spice.

 

 1. JUST SPICES PRZEPISY

 

3.1 Treści zamieszczane przez Just Spices na stronie internetowej www.justspices.pl są tworzone z najwyższą starannością. Just Spices nie udziela gwarancji na techniczną poprawność, kompletność i aktualność treści.

3.2 Na stronie internetowej, o której mowa w punkcie 3.1, osoby odwiedzające stronę mają możliwość publicznego czytania przepisów kulinarnych bez konieczności rejestracji. Ponadto, członkowie zarejestrowani w Klubie Przypraw mogą zamieszczać własne przepisy. Członkowie Just Spices są uprawnieni do zamieszczania wyłącznie własnych przepisów lub przepisów, do których otrzymali odpowiednie prawa. W przypadku zamieszczenia treści przez członka, członek ten gwarantuje, że zamieszczone przez niego treści nie naruszają żadnych praw osób trzecich (w szczególności praw autorskich i praw do znaków towarowych). Treści zamieszczone przez członka nie są sprawdzane przez Just Spices pod kątem dokładności, legalności i kompletności przed ich publikacją. W przypadku stwierdzenia naruszenia praw autorskich wobec Just Spices poprzez zamieszczone treści, zastrzegamy sobie prawo do przekazania danych członka naruszającego prawa osobie zgłaszającej roszczenie. Treści, o których mowa, zostaną usunięte.

3.3 Użytkownicy zamieszczający własne przepisy wyrażają zgodę na udostępnienie tych przepisów innym odwiedzającym stronę na stronie wymienionej w punkcie 3.1. Wyrażają również zgodę na powielanie zamieszczonych przepisów w biuletynie Just Spices (www.justspices.pl) i udostępnianie ich odbiorcom biuletynu. Przesyłając treści, Członek nieodwołalnie przyznaje Just Spices ogólnoświatowe i nieograniczone prawa do wykorzystywania, publikowania, powielania i rozpowszechniania tych treści.

3.4 Członkowie Klubu Just Spices mają również możliwość oceniania lub komentowania przepisów. Wszelkie oceny i komentarze wystawiane przez Członków odzwierciedlają ich osobiste poglądy i nie pochodzą od Just Spices. Zabronione jest korzystanie z serwisu, który zawiera oferty sprzedaży, ukryte reklamy, linki do innych stron internetowych lub zawiera treści obraźliwe, brutalne, nielegalne lub pornograficzne.

 

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

Just Spices nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek awarie lub błędy w działaniu systemu. Just Spices nie ponosi również odpowiedzialności za przepisy zamieszczane przez użytkowników lub własne. Just Spices nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do ilości i sukcesu, jak również instrukcji stosowania i bezpieczeństwa.Polityka anulowania

Bardzo się cieszymy, że chcecie lepiej poznać nasz świat przypraw! Chcemy przecież wnieść do Twojej kuchni jeszcze więcej pieprzu. Dlatego regularnie oferujemy promocje, które sprawią, że Twoje życie będzie jeszcze smaczniejsze. Miej więc zawsze oczy szeroko otwarte! Abyśmy jednak mogli nadal sprawiać Ci wiele przyjemności, musimy zdradzić Ci pewną zasadę: Promocja jest ważna tylko wtedy, gdy spełnione są wymagania. Nie chcemy zasmucać Twojego korzennego serca, ale niestety oznacza to również, że musisz zwrócić swój darmowy przedmiot, gdy tylko spadniesz poniżej minimalnej wartości zamówienia z powodu zwrotu. Mamy nadzieję, że to zrozumiesz i pociągniesz razem z nami na korzennym sznurze. #fairplay

Prawo do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie czternastu dni bez podania przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszli w posiadanie ostatniego towaru. Bony upominkowe są wyłączone z prawa odstąpienia od umowy. Prawo odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do niezapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli ich pieczęć została usunięta po dostarczeniu. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje również w przypadku towarów w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli plomba lub folia została otwarta lub usunięta po dostawie.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Just Spices GmbH, Schiessstr. 44 a, 40549 Düsseldorf, Niemcy, contact@justspices.com, Telefon: +49 211 97 53 35 78, Fax: 021159897084) w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. W tym celu mogą Państwo skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, który nie jest jednak obowiązkowy.

Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

Konsekwencje cofnięcia

W przypadku odstąpienia przez Państwa od niniejszej umowy zwrócimy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że wybrali Państwo inny rodzaj dostawy niż najkorzystniejsza standardowa dostawa oferowana przez nas), bez zbędnej zwłoki i nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o odstąpieniu przez Państwa od niniejszej umowy. W celu dokonania zwrotu wykorzystamy ten sam sposób płatności, który został użyty przez Państwa w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Państwem inaczej; w żadnym wypadku nie zostaną Państwo obciążeni żadnymi opłatami z tytułu tego zwrotu. Możemy odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia przez Państwa dowodu, że towar został zwrócony, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Muszą Państwo niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy, zwrócić lub przekazać nam towar. Termin jest dotrzymany, jeśli wyślą Państwo towar przed upływem terminu czternastu dni. Klient musi ponieść koszty przesyłki zwrotnej. Utrata wartości towaru następuje tylko wtedy, gdy utrata wartości wynika z obchodzenia się przez Państwa z towarem, które nie jest konieczne do zbadania stanu, właściwości i funkcjonowania towaru.

 • Prawo odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do następujących umów:
  Umowy o dostawę towarów, które nie są prefabrykowane i o których wytworzeniu decyduje indywidualny wybór lub ustalenie przez konsumenta, lub które są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb konsumenta. 

Przykładowy formularz odstąpienia od umowy

 

(Jeśli chcesz zrezygnować z umowy, wypełnij i odeślij ten formularz).

- Do Just Spices GmbH, Schiessstr. 44 a, 40549 Düsseldorf, Niemcy, contact@justspices. com, Fax: +49 (0)21159897084

- Ja/My (*) niniejszym odwołuję/odwołuję (*) umowę zawartą przeze mnie/nas (*) na zakup następujących towarów (*)/świadczenie następującej usługi (*)

- Zamówione w dniu (*)/otrzymane w dniu (*)

- Nazwa konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku zgłoszenia w formie papierowej)

- Data

(*) Niepotrzebne skreślić.