Warunki udziału

1. ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu jest Just Spices GmbH z siedzibą przy Schiessstraße 44a, 40549 Düsseldorf. Konkurs nie jest w żaden sposób powiązany z działalnością Instagrama ani Facebokka i nie jest w żaden sposób finansowany, organizowany lub wspierany prze Instagarama lub/i Facebooka. Facebook i Instagram są obok naszego Newslettera jedynie platformami, za pośrednictwem których Just Spices GmbH organizuje swoje konkursy. Odbiorcą dostarczanych informacji nie jest Instargarm i/lub Facebook, jest nim Just Spices GmbH, Wszelkie pytania, komentarzy i/lub zażalenia związane z konkursem, należy kierować bezpośrednio do Just Spices GmbH.

2. OSOBY UPRAWNIONE DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Uprawnione do udziału w konkursie są jedynie osoby, które ukończyły 18 lat i mają adres zamieszkania na terenie Polski. Osoby zatrudnione prze Just Spices GmbH albo powiązane firmy są wykluczone z udziału w konkursie.

3. OKRES UCZESTNICTWA

Informacje na temat okresu uczestnictwa w konkursie można znaleźć na adekwatnej platformie lub poniżej w sekcji poszczególnych konkursów.

4. UDZIAŁ

Udział w konkursie następuje poprzez aktywność na odpowiednim knale mediów społecznościowych. Informacje o warunkach udziałi, czasie trwania, wygranej i sposobie wyłonienia zwycięzcy wynikają z opisu konkursu (zobacz poniżej). Just Spices GmbH zartrzega sobie prawo do przerwania lub zakończenia konkursu w każdej chwili. Dotyczy to szczególnie przypadków, kiedy dojdzie do przypadków przemocy lub, jeśli konkurs nie będzie mógł być przeprowadzony z innych przyczyn (organizacyjnych, technicznych lub prawnych). W takich wypadkach uczestnikom nie przysługuje prawo do jakichkolwiek roszczeń. Biorąc udział w konkursie, uczestnik wyraża automatycznie zgodę na wymienione tu warunki uczestnictwa. Zakup produktów Just Spices lub wymienionych w punkcie 6 partnerów zewnętrznych nie zwiększa szansy na wygraną.

5. WYBÓR I POWIADAMIANIE ZWYCIĘZCÓW

Zwycięzcy zostaną wyłonieni na drodze losowania i poinformowania o wygranej w ciągu 7 dniu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zwycięzcy są jednak zobowiązani odpowiedzieć na E-Mail w ciągu 7 dni. Jeśli któryś ze zwycięzców nie odpowie na naszą wiadomość w wyznaczonym czasie, jego nagroda zostanie ponownie rozlosowana pośród pozostałych uczestników.

6. WYGRANA

Wygrana zależy od konkretnego konkursu. Wszystkie dotyczące jej informacje znajdują się w opisie konkursu na lub w dalszej sekcji konkretnego konkursu. Wypłata gotówki mnie jest możliwa.

7. WYSYŁKA NAGRODY

Zwycięzca zobowiązuje się do odebrania nagrody podając w ciągu wyznaczonych 7 dni Just Spices GmbH swoje pełne imię i nazwisko oraz adres. Wysyłką zajmujemy się my lub nasi partnerzy. W związku z dniami świątecznymi czas dostarczenia przesyłki może ulegać opóźnieniu. Za poprawność danych odpowiada uczestnik.

8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Do przekazania nagrody konieczne jest podanie prywatnych danych zwycięzcy (adres e-mail, imię i nazwisko, adres zamieszkania) osobom trzecim. Dostarczenie nagrody nie może być opatrzone gwarantowaną datą dostawy i może się zmieniać w zależności od partnera konkursu. Pozostałe informację na temat ochrony danych osobowych znajdują się tutaj.

9. DROGA PRAWNA

Dochodzenie swoich racji na drodze prawnej jest wykluczone.

10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Just Spices GmbH nie ponosi odpowiedzialności za szkody w związku z udziałem w konkursie lub przyjęciem i wykorzystaniem nagrody, chyba że organizator konkursu lub jego pomocnicy działają umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa. Nie wpływa to na roszczenia odszkodowawcze z powodu obrażeń ciała, życia i zdrowia, a także istotnych zobowiązań umownych.

11. KLAUZULA SALWATORYJNA

Jeżeli jeden lub więcej z powyższych punktów stanie się całkowicie lub częściowo nieważny, nieskuteczny lub niewykonalny, pozostałe warunki pozostaną ważne. Zastąpi go ważna klauzula. To samo dotyczy luki regulacyjnej.